Vi diskuterar responsivitet, vi pratar om mobile first, vi klurar kring nya kanaler, kring gamla kanaler och vrider och vänder på färger, formuleringar och kod. Men en komponent, som ofta är alldeles avgörande för hur vi uppfattar en produkt, en sajt eller en tidning, har alltför länge förbisetts.

Typografin. Länge har vi kunnat skylla på att tekniken begränsat oss men inte nu längre. Webben är ikapp men förutsättningarna skiljer sig avsevärt från traditionella låsta medier. Bara det faktum att en textrads längd är svår att kontrollera, ställer helt nya krav typografiska lösningar. Hur löser vi de typografiska problem som uppstår i webbmiljöer? Och lika viktigt, hur lär vi oss utnyttja den nya tekniken för att utveckla vår syn på vad typografi är?

Det händer mycket spännande på webben, här är några exempel på sajter där typografin valts med omsorg och spelar en viktig roll i det visuella uttrycket:

www.nytimes.com
magazine.good.is
medium.com
fsmillbank.com
thevanishinggame.wellstoried.com
thefader.com

Och som en liten bonus en sajt med unga svenska typsnittsdesigners:

lettersfromsweden.se

Och för den som är nyfiken på vem Tobias Frere-Jones är och vad han bloggar om:

frerejones.com

.