BJ57B - STOCKHOLM
VÄLKOMMEN
HJÄRTA HJÄRNA MUSKLER
S - I © 2021

Rådgivning för techbranschen

På Springtime-Intellecta jobbar några av branschens mest erfarna kommunikationsrådgivare. Vi hjälper svenska och internationella teknikbolag att driva på de samhällsförändringar ny teknik möjliggör. Inom områden såsom miljö och hälsa, kommunikation, skola och nya affärsmodeller har tekniken varit en disruptiv kraft och förändrar ständigt hur vi lever och verkar.

Det är just den potenta kraften i teknikutvecklingen som sporrar oss och gör oss stolta över att få stötta våra kunder i att bli mer synliga, begripliga och aktuella där deras verksamhet behöver det som mest. Detta arbete startar i vår långa erfarenhet av branschen och de ekosystem som våra kunder verkar i. Den erfarenheten gör oss väl rustade att ge kvalificerade råd och att paketera berättelser på ett sätt som får genomslag där de gör mest skillnad.

Våra kunder jobbar inom ett brett spektrum av områden. De skapar lösningar för näringslivet, vården, samhället och konsumenterna. Gemensamt för dem alla är att de driver innovation och uttrycker en vilja att ständigt förbättra våra liv, vårt samhälle och vårt arbete.

Exempel på våra tjänster inom tech:

  • Kommunikationsrådgivning
  • Employer branding
  • Medierelationer
  • Medieträning och budskapsträning
  • Sociala medie-strategier
  • Krishantering och kristräning
  • Public affairs
  • Målgrupps- och omvärldsanalys (inklusive segmentering och personas)
  • Kreativa koncept och kampanjer för förtjänade, sociala och egna kanaler
  • Form och innehållsproduktion i format såsom tryck, digitalt, rörligt och podd

Kontakt:

Catarina Wigén, rådgivare
Mobil: + 46 706-77 59 37
Epost: catarina.wigen@springtimeintellecta.se