Intellecta Corporate ligger högst på nomineringstoppen för Publishingpriset 2017!

Vi är riktigt stolta över nomineringsbidragen som inkluderar Fastighetstidningen, Botkyrka YAP – En chans att göra skillnad, Next generation Scania, Kulturvärden och En bättre värd.