Haussen runt det som vi brukar kalla content är möjligen på väg att avta något. Men pressen att hitta content, eller innehåll, för att fylla olika kanaler och/eller uppgjorda publiceringsplaner kan vara tuff. Jag vill ändå mana till ytterligare ett varv av eftertanke. För även om du säkert redan svarat på det ganska omfattande frågebatteri som bör ligga till grund för vilken contentsatsning som helst kan det finnas skäl att andas in och andas ut och tänka till – en extra gång eller två.

Det jag gärna ser att man skänker en extra tanke är två begrepp, nämligen värde och värdering.

Värde
Vi börjar med värde: Tillför ditt content (filmen, texten, bilderna, historien …) någonting till personen där på andra sidan, din kund, intressent, användare eller vad vi nu väljer att kalla mottagarledet? Är innehållet på något sätt unikt – i motsats till allmängiltigt? Är det av god journalistisk kvalitet, väcker det äkta känslor, kan man lära sig någonting av det, är det en njutning att ta del av det, skrattar man, gråter man – händer det någonting hos mottagaren?

Om du som avsändare svarar nej på alla dessa frågor då tycker jag att du ska fundera på om du ändå inte ska strunta i att publicera, helt enkelt lämna walk over den här gången. Byta contentleverantör, tänka om kring contentstrategin och lyfta innehållet innan du väljer att skicka ut det på sin spridningsresa i världen. Bruset är enormt där ute, det redaktionella innehållet (inte sällan av bristande kvalitet) som snurrar runt är som en framvällande lavin.

Säkerställ effekt av dina aktiviteter på det enda rimliga sättet – att ditt innehåll, ditt content, är det allra bästa i sin genre – säkerställ att det du gör tillför äkta värde till din mottagare.

Värdering
Och fortsätter med värdering: Vi står alla tillsammans inför en situation där mycket av det tillgängliga redaktionella innehållet som finns tillgängligt har skapats av kommersiella aktörer. Det är på gott och ont och personligen gläder jag mig över just mångfalden, mängden av content (när det är av bra kvalitet) och variation i de olika avsändartyperna. Och som företag, organisation eller myndighet har du självklart inget publicistiskt ansvar – det är inte det som är ditt uppdrag.

Men du är ändå en del i ett maskineri av redaktionell produktion. Och med all sannolikhet står din verksamhet för ett gäng ganska väl genomarbetade värderingar. Innan du sänder ut ditt content skulle jag därför vilja rekommendera att du bara helt kort funderar över just dessa värderingar och bara gör klart för dig själv att; ”ja just det ja – det här innehållet svarar upp mot våra värderingar – det var ju bra, då kör vi”.

Texten publicerades i Pontus Staunstrups e-bok ”Content marketing för alla”.