Intellecta Corporates över tio år långa samarbete med Vasakronan har präglats av kreativitet, utbyte av kunskap, ständigt nya utmaningar och uppdrag som är varje kommunikationsbyrås dröm. När Vasakronan i slutet av 2012 beslöt sig för att enbart satsa på redaktionell kommunikation fick Intellecta Corporate uppdraget att som deras redaktionella och strategiska partner ta ett helhetsansvar kring produktionen.

I slutet av 2012 valde Vasakronan att gå ifrån traditionell reklam och istället satsa på redaktionell kommunikation. Därmed breddades Intellecta Corporates redaktionella uppdrag genom att Vasakronan valde oss till sin redaktionella och strategiska kommunikationspartner. Ett uppdrag som rymmer kundtidningen En bättre värd, tematidningen Värdens Pocket, hållbarhetsmagasinet En värd i balans, Vasakronans års- och hållbarhetsredovisning, bokslutsrapporter, samt filmer.

Värdens Pocket

En serie temaskrifter som är fullmatad med kunskap från Vasakronan om kontoret som strategiskt verktyg. Pockettidningen vänder sig till både chefer och medarbetare genom att ur olika perspektiv inspirera till hur den fysiska kontorsmiljön kan bidra till ett företags utveckling. Det lilla formatet, 170×200 mm, ska göra temaskriften enkel att ha med i bakfickan och utmanar också skribenten genom att det med sitt begränsade utrymme ställer höga krav på vår formuleringskonst. Varje text måste formuleras med största omsorg tillsammans med ett vasst bild- och formspråk som väcker nyfikenhet och lockar till läsning.

vasa_pocket

Värdens Pocket kompletteras av Kontorsrevolutionen på vasakronan.se. Här återfinns text och filmer som samlar bakgrund, fakta och exempel på hur den ultimata arbetsplatsen kan utformas och reder ut vad ett aktivitetsbaserat kontor egentligen är med exempel från verkligheten.

En bättre värd

Intellecta Corporate har sedan 2002 varit redaktionell partner för Vasakronans kundtidning En bättre värd. Tidningen är en viktig del i Vasakronans varumärkesarbete och riktar sig främst till Vasakronans hyresgäster, potentiella hyresgäster och medarbetare. Ambitionen kring text och form är hög och utgångspunkten för varje nummer är ett redaktionellt innehåll som inte bara lockar till läsning, utan även stärker bilden av en moderna hyresvärd som driver utvecklingen mot framtidens kontor, inte minst ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Resultatet är en av branschens mest prisbelönta kundtidningar med flertalet utnämningar i klassen ”Bästa kundtidning” i tävlingar som Guldbladet och Publishingpriset. Tidningen ges ut fyra gånger om året med en upplaga på 7 500 exemplar.

Intellecta Corporates helhetsansvar för produktionen innebär projektledning, redaktörskap, textproduktion, ansvar för form- och bildkoncept, layout samt kontakter med repro och tryckeri. Fotografer och illustratörer anlitas på frilansbasis ur Intellecta Corporates breda nätverk vilket ger oss möjlighet att välja ut den bäst lämpade för uppdraget.

För mer information kontakta: