2014 var ett hektiskt år för Valmyndigheten. I myndighetens uppdrag ligger nämligen att informera alla röstberättigade i Sverige om hur, när och var man kunde rösta i de två allmänna valen i maj och september. Med ett väl utarbetat kommunikativt koncept i ryggen sjösatte myndigheten tillsammans med Intellecta Corporate två landsomfattande kampanjer via i stort sett alla tillgängliga kommunikationskanaler.

Valmyndigheten har i uppdrag att informera samtliga röstberättigade i Sverige om hur man går tillväga för att rösta. Det ska ske med information som är saklig, lättbegriplig samt tillgänglig för alla, även för personer med till exempel synskador. Budskapen får inte påverka röstdeltagandet, det vill säga gå in på varför man som medborgare bör rösta i ett allmänt val, utan syftet är att ge kunskap, skapa intresse och delaktighet hos målgruppen.

En självklar utmaning är att anpassa budskapen för den minst sagt omfattande målgruppens skilda behov, utan att för den skull kompromissa med Valmyndighetens uppdrag. Därtill formulera budskap som kan konkurrera om utrymmet i det övriga mediebruset.

Det är med andra ord ett komplext uppdrag som Intellecta Corporate hade att utföra och som sträckte sig från den inledande fasen med ett noggrant insikts- och strategiarbete till en mycket intensiv produktions- och genomförandefas.

Intellecta Corporates rekommendation var att gå på en mer offensiv linje än vad som gjorts i tidigare informationskampanjer inför val. Det blev framförallt tydligt när det kom till manus och produktion av de tre filmerna. Deras grundläggande budskap var redan fastslaget av myndigheten, men utvecklades vidare av Intellecta Corporate till historier i miniformat med ett modernt och lättsamt tilltal. I korthet bygger konceptet på att skådespelarna ”smyger in” Valmyndighetens budskap i en vardagssituation, vilka inte bara använder sig av ord, utan även av skyltar och sin omgivning för att presentera budskapen.

Affischer och annonsmaterial fokuserade i hög grad på de symboler som är återkommande i Valmyndighetens kommunikation. Till exempel i form av skylten Här kan du förtidsrösta som pryder vallokalerna och en bild på det kuvert som innehåller röstkortet. Affischerna, som var en del av de omfattande utomhuskampanjerna, syntes runt om i landet på storskyltar, vid busshållplatser och på bussbakar.

Alla ska veta hur man går och röstar

Eftersom Valmyndighetens uppdrag inte går ut på att påverka själva valdeltagandet, var målet med kommunikationsinsatserna att ge målgrupperna en god kunskapsplattform inför de båda valen.

En ökning med 5,5 procentandelar* sedan det senaste valet 2009 till EU-parlamentet tillsammans med ett ökat valdeltagande* till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige ger ändå en viss indikation på att budskapen nådde fram.

Bakgrund

Supervalåret 2014 var året då valen till EU-parlamentet och Sveriges riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige sammanföll. Valmyndigheten är sin tur den svenska myndighet som har ansvaret för att planera och genomföra val och folkomröstningar.

Intellecta Corporate uppdrag var att i nära samarbete med Valmyndigheten se till att informationen nådde den omfattande målgruppen och inkluderade allt från insikt, strategi och kommunikationskoncept till genomförande av kampanjerna inför valen den 25 maj respektive 14 september 2014.

* Från 45,53 procent 2009 till 51,05 procent 2014 i valet till EU-parlamentet. Valdeltagandet i 2014 års val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige ökade med 1,2 procent.

För mer information kontakta: