Höga ambitioner och en vilja till ständig utveckling gör att Swedbank alltid vågar utmana sig själv. Med övergången till GRI G4 avklarad under 2013 planerade banken för nästa steg – att under 2014 skapa en integrerad redovisning. Intellecta Corporate var med hela vägen.

Modet att gå sin egen väg har inte bara belönat Swedbank med hög trovärdighet utan även med utmärkelser som utnämningen till bästa årsredovisning bland börsens Large Cap-bolag (2013). En viktig orsak till framgångarna så här långt är den kommunikativa förmågan att visa på kopplingen mellan vad som faktiskt görs och vad som kommuniceras.

Inför arbetet med årsredovisningen för 2014 skruvade Swedbank upp målsättningen ytterligare. Ambitionen var att skapa en redovisning som tydligt och transparent beskriver hur hållbarhetshänsyn integreras i bankens centrala processer samt affärsbeslut. Arbetet resulterade i en skarp redovisning som sätter fokus på kärnan i Swedbanks värdeskapande – att lösa kundernas behov av finansiella tjänster.

I arbetet med årsredovisningen 2014 fick Intellecta Corporate i uppdrag att skapa ett formkoncept och disposition som låter den hållbarhetsrelaterade informationen bli en naturlig del av verksamhetsberättelsen. Att visa hur resultatet av en transparent dialog med bankens olika intressenter tillvaratas i affärsmodellen och därmed utgör ett viktigt bidrag till Swedbanks långsiktiga värdeskapande. En viktig uppgift för Intellecta Corporate var att vägleda i arbetet med att välja ut goda exempel på de värden som verksamheten genererar för olika intressenter. Därtill hantera den ständigt närvarande utmaningen med att brygga över från de identifierade väsentliga aspekterna till relevanta indikatorer enligt GRIs riktlinjer. Att identifiera de indikatorer som verkligen mäter värdeskapande för aspekter av icke-finansiell karaktär, samtidigt som det säkerställs att data finns tillgänglig som också verifierar utvecklingen.

Bakgrund

Intellecta Corporate är sedan flera år helhetsleverantör av års- och hållbarhetsredovisning för Swedbank. Ett uppdrag som omfattar projektledning, strategisk rådgivning, konceptutveckling, formgivning, originalproduktion, korrekturarbete, tryckerihantering fram till färdig leverans.

För mer information kontakta: