Visst är det härligt att känna solens varma strålar. Saken är bara den att det måste ske med måtta, vilket de allra flesta av oss är väl medvetna om idag. Tyvärr utan någon större effekt på våra solvanor. Det krävs med andra ord mer än information för få till en radikal beteendeförändring hos befolkningen. På Strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag har Intellecta Corporate därför utvecklat appen Min soltid som erbjuder konkret hjälp på vägen att omsätta goda råd i praktiken.

Att hudcancer numera är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige är väl känt. Detsamma gäller för den starka kopplingen mellan att bränna sig i solen, speciellt i yngre år, och att drabbas av malignt melanom, som är den farligaste formen av hudcancer. Kunskap som borde kunna avskräcka den mest förhärdade soldyrkare. Men eftersom det råder en lång fördröjning mellan exponeringen i solen till att eventuella negativa hälsoeffekter inträffar kan det vara lockande att strunta i all fakta när solen skiner. Information och goda råd räcker helt enkelt inte för att vända trenden. Utmaningen i Intellecta Corporates uppdrag låg med andra ord i att få folk att njuta av solen på ett klokt sätt genom att praktiskt använda sig av sina kunskaper och Strålsäkerhetsmyndighetens solråd.

Hjälp att ha koll på sin soltid

Målsättningen med appen Min soltid, som Intellecta Corporate utvecklat på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten, är att vara ett konkret verktyg som bidrar till bättre solvett och i förlängningen till lägre incidens av hudcancer. Ett verktyg som gör det enkelt för användaren att ta reda på hur länge han eller hon kan vistas i solen. Föräldrar till små barn, som är extra känsliga för solens negativa effekter, är en självklar och prioriterad målgrupp, liksom personer som reser utomlands på solsemester.

case_stral_2_mini

Med ett enkelt och pedagogiskt gränssnitt presenteras information om hur länge användaren under vissa givna förhållanden kan vistas i solen. Hudtyp, tidpunkt, årstid, ozonlager, solreflektion (albedo) och latitud är exempel på viktig data för att kunna göra individuella beräkningar.

Ytterligare en viktig anpassning för att öka appens användbarhet är dess förmåga att fungera utan tillgång till internetuppkoppling.

Att skapa nya vanor som bryter trenden

Att ändra våra solvanor är inget som går i en handvändning utan är ett långsiktigt och tålamodskrävande arbete. Min soltid är ett viktigt steg på vägen genom att vara ett konkret verktyg, som ger möjlighet att omsätta all kunskap och goda solråd till handlingar i praktiken.

När sol-appen lanserades under 2012 blev den snabbt en av de mest nedladdade hälsoapparna och placerade sig på topp10 bland samtliga kostnadsfria appar i Sverige.

Förutom Min soltid för smarta telefoner och webb genererade projektet även informationsfilmen 450 nyanser av rött till Anslagstavlan på SVT med förhoppning om att nå målgruppen unga vuxna.

Bakgrund

Intellecta Corporate har sedan 2011 haft ett nära samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten. En mängd uppdrag inom kommunikationsområdet har utförts, såsom analyser, kommunikationsstrategier, varumärkes- och arbetsgivarmärkesutveckling, löpande produktion, digitala medier, sociala medier, medieträning, tidningsproduktion, internkommunikation, attitydmätningar med mera. Uppdragen sker inom ramen för myndighetens olika ansvarsområden kärnkraft, förvaring av utbränt kärnbränsle, elektromagnetiska fält, strålning inom vården, samt minska skador orsakade av solstrålning genom att öka kunskaperna om riskerna.

För mer information kontakta: