Skandinaviens ledande flygbolag, SAS, verkar på en minst sagt utmanande marknad. Konkurrensen om de både allt fler och allt mer frekventa passagerarna är stenhård och leder till en stark prispress och ständiga krav på effektiviseringar. För att överleva krävs en tydlig och väl förankrad strategi. För att bygga förtroende krävs också en berättelse om hur denna strategi realiseras. Centralt för Intellecta Corporate har varit att skapa och implementera ett kommunikativt berättargrepp för SAS’ finansiella rapporteringar, som utan att ducka för flygbolagets utmaningar pedagogiskt och transparent beskriver hur man väljer att hantera dem med sikte på framtiden.

Det nära samarbetet mellan SAS och Intellecta Corporate är nu inne på sitt femte år. Redan från början hade Intellecta Corporate en uttalad ambition om att utveckla den finansiella redovisningen från ett faktaspäckat dokument till en betydligt mer slimmad version, som med ett tydligt finansiellt fokus riktar sig till kapitalmarknad och aktieägare. Att prioritera den information som är väsentligt för SAS’ affär och deras kärnintressenter genom att fokusera på flygbolagets strategiska prioriteringar och hur de ska realiseras.

SAS2

Ett första konkret steg för att bygga en mer kärnfull och tätare redovisning blev att se över hur en bättre balans mellan informationen i framvagn och övriga delar kunde skapas. Syftet var att minimera redundans och överlappningar, och inte minst skära ner på antalet sidor.

Ett annat konkret steg var att införa ett nytt berättargrepp. Adjö till långa brödtexter där huvudbudskapen lätt kan komma bort. Välkommen till korta avsnitt som bygger på budskapsbärande huvud- och mellanrubriker och korta brödtexter, tillsammans med illustrationer respektive faktarutor som leder informationen i bevis. Ett grepp som blir särskilt tydligt när det kommer till pedagogiseringen av de strategiska prioriteringarna.

Med ett tydligt tilltal till huvudintressenterna knyts säcken ihop i en sammanfattning av bolagets strategi, mål, aktiviteter och utfall med en tydlig koppling till värdeskapande ur ett bredare perspektiv.

Bakgrund

Intellecta Corporate är sedan flera år helhetsleverantör av års- och hållbarhetsredovisning för SAS. Ett uppdrag som omfattar projektledning, strategisk rådgivning, konceptutveckling, formgivning, originalproduktion, korrekturarbete, tryckerihantering fram till färdig leverans.

För mer information kontakta: