Springtime-Intellecta fick av Statistikmyndigheten SCB uppgiften att undersöka möjligheterna att skapa en podcast riktad till myndighetens målgrupper.

Projektet började med att Springtime-Intellecta höll en kreativ workshop tillsammans med representanter från Statistikmyndigheten SCB:s kommunikationsavdelning. Där arbetades ett tydligt syfte och mål för podcasten fram och tillsammans tog vi fram en fungerande storyline till de kommande avsnitten.

Ett av de bärande målen med podcasten är att skapa en större förståelse för det Statistikmyndigheten SCB arbetar med och hur statistik utvecklar ett samhälle. Podcasten ska även hjälpa till att få fler individer att vilja delta som uppgiftslämnare i Statistikmyndigheten SCB:s olika undersökningar.

Efter workshopen arbetade Springtime-Intellecta tillsammans med representanter från Statistikmyndigheten SCB fram ett manus och en storyline för de första fem avsnitten. Varje avsnitt av podcasten är uppbyggd kring ett ämne som rör statistik och programledaren bjuder in gäster till de olika avsnitten för att skapa en levande diskussion kring ämnet i fråga.
Podcasten spelades sedan in i Studio Ingrid på Södermalm, vartefter materialet editerades av Springtime-Intellecta.

Springtime-Intellecta ansvarade även för att komponera podcastens jingel och de två inslagen ”Fakta eller Feeling” och ”Mer eller Mindre”. Tanken med de två inslagen är att kunna komma närmare målgruppen och bjuda in dem till samtalet. Inslaget ”Fakta eller Feeling” sprids även via Instagram och Facebook för att driva trafik till podcasten.

Springtime-Intellecta ansvarar för produktion, klippning och publicering av podcasten ”På tal om siffror”.

Podcasten ”På tal om siffror” produceras fortfarande av Springtime-Intellecta och nya avsnitt med spännande ämnen kommer ut varannan vecka.

För mer information kontakta: