2015 innebär en nystart för tidningen OmVärlden. Med en ny redaktion i Intellecta Corporates regi har steget tagits fullt ut att helt lämna papperstidningsformatet och enbart publicera sig via digitala kanaler. Resultatet är en tidning som med sitt publicistiska uppdrag intakt fortsätter att ta sig an angelägna globala frågor och sprida dem i såväl gamla som nya digitala kanaler.

Precis som i en papperstidning handlar journalistik i digitala kanaler om paketering av innehåll. För att dra till sig läsarens intresse krävs rubrik, ingress och bildsättning som lockar till läsning. De digitala kanalerna ger dessutom möjlighet att dela och kommentera innehållet på ett helt annat sätt, vilket kan ge nyheten spridning av oanade mått.

Självklart har OmVärlden tidigare jobbat både med papperstidningen och digitala kanaler i olika former. Men utgångspunkten har alltid varit papperstidningen. Resan från att nu helt lämna papperstidningen till att enbart publicera sig via digitala kanaler ställer därför en hel del nya krav på såväl innehåll som på arbetssätt. Därtill krävs ett arbete för att övertyga befintliga läsare om den nya digitala produktens relevans och kvalité, och erbjuda stöd på vägen för att förändra sina läsarvanor. Målsättningen är också att vinna nya målgrupper som attraheras av och engageras i allehanda globala frågor.

Den nya redaktionen producerar i samarbete med frilansskribenter dagligen nyheter som läggs upp på sajten omvarlden.se och länkas i sociala medier. Nyheterna sammanställs även i ett nyhetsbrev som med jämna mellanrum skickas ut till prenumeranterna.

I arbetet med webb och nyhetsbrev ställs andra krav på såväl rubriksättning som ingresser och puffar. Till skillnad från en pappersprodukt ligger inte hela artikeln med bilder framför läsaren, utan nu måste läsaren övertygas om att innehållet är så pass intressant eller tilltalande att hen vill klicka för att läsa mer.

omvard_insta

Sociala medier ska ses som komplement, inte en förlängning av webb och nyhetsbrev. Genom att anpassa materialet utifrån respektive kanal – twitter, facebook och instagram – skapas de bästa förutsättningarna för en aktiv och engagerad dialog med följarna av respektive kanal.

OmVärldens redaktion har velat skapa ett nytt redaktionellt featureformat, som ger bättre förutsättningar för långläsning än vad ordinärt webbformat gör. Genom att integrera texten med rörlig grafik, bilder och även ljud blir reportagen en annorlunda läsupplevelse. Formatet läses med fördel i en smartphone eller på en läsplatta.

En viktig ambition med OmVärlden är att ge möjlighet till fördjupning i en företeelse. Ytterligare ett initiativ av den nya redaktionen vid Intellecta Corporate är att även ge chanser till att fördjupa samtalen kring angelägna frågor. Därför har redaktionen startat den egna podcasten Utvecklingssamtalet, där redaktionen tillsammans med gäster varje vecka fördjupar sig i en aktuell fråga inom utvecklingspolitiken.

Tveksamhet som bytts till engagemang och entusiasm

Den digitala OmVärlden har fått ett bra mottagande från sina läsare. Från en till en början allmän uppfattning om att tidningen gott i graven, råder en allt större aktivitet i OmVärldens sociala medier-kanaler, nya prenumeranter på nyhetsbrevet tillkommer och entusiasmen för OmVärlden berättar och Utvecklingssamtalet har varit mycket god. Det är tydligt att den digitala resan för OmVärlden bara har börjat.

Bakgrund

Vid årsskiftet 2014/15 tog Intellecta Corporate över produktionen av både form och redaktionellt innehåll för tidningen OmVärlden. Tidningen, som ägs av Sida, har sedan mitten av 1970-talet varit ett ledande magasin om globala frågor i pappersformat. OmVärlden görs av en oberoende redaktion med chefredaktören som ansvarig utgivare. Med start 2015 tar nu OmVärlden steget över till att enbart publicera sitt redaktionella material i digitalt format med Intellecta Corporate som ansvarig för produktionsuppdraget.

För mer information kontakta: