Kulturvärden har en unik position på tidningsmarknaden genom sin blandning av kundtidning och kulturhistoriskt magasin. Sedan årsskiftet 2016 producerar Intellecta Corporate den bildstarka tidningen på uppdrag av Statens fastighetsverk.

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar och utvecklar en stor del av de kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som staten äger, till exempel kungliga slott och kungsgårdar, statligt ägda teatrar, museer och historiska fästningar. SFV förvaltar också statens skog och mark motsvarande en sjundedel av Sveriges yta, liksom Sveriges ambassader i utlandet samt regeringsbyggnader.

IMG_9541

För att sprida kunskapen om dessa miljöer och stärka bilden av myndighetens arbete ger SFV sedan 1994 ut Kulturvärden, som är en lyckad blandning av kulturhistoriskt magasin och kundtidning. Här får läsarna ta del av historien om de unika fastigheterna och de personer som bott och verkat i dem, samtidigt som den nuvarande verksamheten vävs in i artiklarna. Det kan handla om allt från hur man levandegör ett världsarv eller restaurerar ett slottstak, till hur man gjuter en bronsstaty  eller en beskrivning av torpens utveckling under historiens lopp.

Kraftfullt bildspråk

Kulturvärden  präglas av ett kraftfullt och varierat bildspråk i kombination med levande och tillgängliga texter. Målet är att informera, inspirera och överraska sina läsare och därigenom öka kunskapen om det svenska kulturarvet. Bland målgrupperna finns hyresgäster, samarbetspartner, medarbetare, journalister och – inte minst – den kulturintresserade allmänheten.

Intellecta Corporate tog över den redaktionella produktionen vid årsskiftet 2016 och har ett helhetsansvar som inkluderar projektledning, redaktörskap, textproduktion, layout, repro och tryck.

Kulturvärden kommer ut fyra gånger om året och går ut i 16 000 exemplar.

För mer information kontakta: