När Livsmedelsverket ville testa nya sätt att berätta om sig själva som arbetsgivare bistod Intellecta med att ta fram en serie rekryteringsfilmer. I filmerna får vi följa två veterinärer i olika arbetssituationer när de berättar om sina yrken inom livsmedelskontrollen och vad som driver dem. Filmerna, som var en fortsättning på ett större projekt om arbetsgivarvarumärke inom livsmedelskontrollen, nominerades till Publishingpriset 2018.

Uppdrag

En viktig utgångspunkt för filmerna är att de ska kunna användas i rekrytering av veterinärer till Sveriges livsmedelskontroll. Det huvudsakliga målet för filmerna var att stärka arbetsgivarvarumärket för livsmedelskontrollen i synnerhet och Livsmedelsverket i allmänhet. Vi beslöt oss för att åstadkomma detta genom att främst lyfta fram att man som anställd i livsmedelskontrollen bidrar till samhällsnytta varje dag.

Som stöd användes flera av budskapen också i Livsmedelsverkets budskapsplattform. Exempelvis genom att säga att det är ett självständigt jobb, att livsmedelskontrollen är i utveckling och att jobbet passar personer som vill ta ansvar.

Kontroll för kvalitet

Filmerna spelades in i naturliga miljöer och visar hur det kan se ut under en vanlig dag som livsmedelskontrollant. Vi filmade veterinärerna i ett antal olika situationer.

Filmerna är omkring 60 sekunder vardera. Tillräckligt långa för att man ska hinna berätta en historia, men samtidigt korta nog att kunna spridas effektivt i sociala medier.

Bildspråket i filmerna är ”Dokumentära porträtt”. Där vi har använt oss av riktiga veterinärer. Känslan skulle så långt som möjligt vara att vi får titta på en vanlig arbetsdag. Filmerna avslutas med en packshot med en länk till hemsidan där man kan läsa mer.

Intellecta skötte hela produktionen. Arbetsgruppen bestod av projektledare, producent och regissör samt ljudtekniker.

Bakgrund

Intellecta är en bred kommunikationsbyrå med särskild kompetens inom finansiell, redaktionell och digital kommunikation. Vi producerar företags-, reklam-, information-, reportage- och eventfilm samt Motion graphics för våra kunder. Med hjälp av rörlig bild och animerad infografik förklarar vi tjänster och processer på ett enklare sätt. För bästa resultat tas våra koncept alltid fram med målgrupp, syfte och distribution i åtanke. Med erfarenhet och kunskap hjälper vi våra kunder genom hela filmproduktionen. Vi har möjlighet att hjälpa till med allt från koncept, manus och Communication design till inspelning och postproduktion.

För mer information kontakta: