Årligen investerar Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, miljoner kronor i olika forskningssatsningar för att möta de stora utmaningarna kopplade till vår miljö. För sin årsrapport 2015 ville Mistra ha en digital lösning. Intellecta Corporate hjälpte dem att skapa en långsiktig digital plattform som på ett snyggt sätt visar upp deras viktiga arbete och investeringar.

Vi står inför stora globala utmaningar men forskningen för att bemöta dem pågår ständigt. Genom att investera i miljöstrategisk forskning bidrar Mistra till en hållbar samhällsutveckling. Det sker genom att stödja forskning ekonomiskt men också genom att bygga broar mellan olika aktörer.

mistra_start

Vårt uppdrag var att skapa en digital plattform som i sin tur skapade intresse kring deras årsrapport. Med hjälp av rörlig media som filmer och grafik av statistik och siffror lyfte vi upp Mistras verksamhet, deras investeringar och relaterade händelser till de olika forskningsprojekten. Tillsammans med en designbyrå som satte formen och en journalistbyrå som skrev innehållet, var Intellecta Corporate den strategiska och tekniska partnern som byggde plattformen.

mistra3

Vårt fokus låg på användarvänlighet och långsiktighet där vi ville skapa en dynamisk plattform som Mistra själva ska kunna uppdatera och fylla på med innehåll i efterhand. Med den nya plattformen kunde vi koppla ihop gammalt innehåll till den nya sajten och användare kan lätt ta sig från årsredovisningen till Mistras webbplats.

Genom att titta på och återanvända tidigare teknik kunde vi undvika att återuppfinna hjulet och därmed effektivisera arbetet samt hålla kostnaderna nere för kunden.

Bakgrund

Intellecta Corporate är Mistras leverantör av webbutvecklings- och webbredaktörstjänster och har jobbat med Mistra sedan 2012. Vi utvecklar och underhåller också Mistras närvaro i digitala medier.

För mer information kontakta: