Nättroll och näthat. Det kan vara många barns vardag när de är ute på sociala medier. Därför har Statens medieråd tagit fram kampanjen No Hate Speech Movement, med sidan nohate.se som riktar sig mot främst skolelever och lärare. Inför youtube-mässan Tubecon Tour 2016 fick Intellecta Corporate i uppdrag av Statens medieråd att ta fram målgruppsanpassade aktiviteter knutna till kampanjen.

Tubecon Tour 2016 är Sveriges första Youtube-turné, där ett femtiotal av landets största youtubers reser till åtta städer för att möta sina fans. Målgruppen är därmed relativt ung och aktiviteterna på mässan anpassas därefter.

Uppdrag

Den ena aktiviteten skulle rikta sig till mässans deltagare, barn och unga vuxna. Den andra aktiviteten skulle rikta sig mot deltagarnas föräldrar och båda aktiviteterna skulle kunna användas på samtliga åtta mässor som hölls runt om i Sverige under Tubecon Tour. Tre intensiva veckor följde, från det att Intellecta Corporate fick uppdraget till första mässan i Västerås slog upp sina dörrar. Resultatet blev ett digitalt quiz – Föräldraquizet – för föräldrarna till den primära målgruppen för Tubecon Tour och en emojihörna för de yngre besökarna.

Föräldraquizet

På Tubebon Tour är ungdomarna i fokus. De besökte Tubecon för att möta youtubers och många är inte tillräckligt gamla för att själva gå på en sådan här mässa. Därför skapades Parents Park, ett ”bollhav” för vuxna, där föräldrarna kan fördriva tiden. För att göra denna väntan meningsfull tog Intellecta Corporate fram Föräldraquizet, där den vuxna generationen kan lära sig mer om vad som pågår i barnens digitala vardag. De fick även svara på frågor kring Bea, Daniel och Felicia samt vad betyder det att ”pranka” någon.

Quizet skapades i wordpressmodul som är återanvändbar, utfyllningsbar och det går även att byta frågor.

Quizet finns på Statens medieråds webbsida. Pröva det du med! Här hittar du quizet!

Emojihörnan

Aktiviteten för den primära målgruppen, barn och unga vuxna, var analog och fick namnet Emojihörnan.

Då rasistiska och sexistiska budskap, elakheter, trakasserier och mobbning har blivit en ovälkommen del av livet på nätet fokuserade Emojihörnan istället på kärlek online. För att stärka unga och ge dem verktyg att hantera och motverka näthat, driver Statens medieråd kampanjen No Hate Speech Movement och Emojihörnan fick bli en förlängd, analog, del i den kampanjen.

I hörnan kunde deltagarna ta bilder på sig själva och sina vänner tillsammans med de positiva budskapen och emojisarna. Detta för att sedan kunna sprida vidare positiva budskap i sociala medier och skicka till sina vänner. Syftet med emojihörnan är att sprida positiva budskap online samt ge besökarna enkla verktyg för att kunna sprida kärlek till sina vänner.

För mer information kontakta: