Nobina är Nordens största och mest erfarna kollektivtrafikföretag. Nobina ser till att över en miljon människor dagligen kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kontrakterad kollektivtrafik på uppdrag av samhället i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Nobina är ett etablerat kollektivtrafikföretag men dess namn var inte vida känt varken i resenärs- eller kapitalmarknadskretsar. I slutet av 2014 inleddes förberedelser för en möjlig IPO. Den internationella kapitalmarknaden var av naturliga skäl en prioriterad publik för företagskommunikationen och ägarerbjudandet. En av flera utmaningar för Intellecta Corporate var att kommunicera en mycket komplex affärsmodell med sammanvävda intressentförhållanden till en rad målgrupper.

Lösningen

Steg ett innebar att återbesöka Nobinas kärna och omdefiniera varumärket och affärserbjudandet ur ett investerarperspektiv. Ett antal workshops med Nobina resulterade i rädd budskapsstruktur för hela IPO processen. Grundberättelsen och dess struktur gav andra parter, som investmentbanker och juridiska rådgivare, rätt grund för att bygga investment case och investerarpresentation. Vi arbetade naturligtvis nära Nobinas ledningsgrupp för att koordinera och driva IR-kommunikationen genom hela IPO-processen.

Resultat

Nyckeln till en framgångsrik IPO är en kombination av starka processer, kreativitet och effektiv projektledning. Intellecta Corporate spelade en nyckelroll i den inledande budskapsstrategin och koordinerade flera parter som sedermera var aktiva i IR-kommunikationen. I juni 2015 blev Nobina börsnoterat på NASDAQ Stockholm.

Intellecta Corporate och Nobina arbetar fortfarande nära tillsammans och fortsätter att stärka investerarrelationerna och företagskommunikationen.

För mer information kontakta: