Strategi – ett begrepp som vi hör och använder ofta men kanske funderar över mer sällan. Ursprungligen kommer begreppet från grekiskans strategia och översätts i det sammanhanget riktigast till krigsföringskonst. Regelrätta krig är det nu inte våra kunder inom offentlig och privat sektor utkämpar även om konkurrensen om uppmärksamheten ofta är nog så skarp. Men när man betänker att om taktik är konsten att vinna ett slag och strategi är konsten att vinna ett helt krig så blir det tydligt varför såväl strategiska som taktiska resonemang måste finnas med som en parameter i allt vi gör.

Så inom varje disciplin vi arbetar inom arbetar vi också med strategin. Det innebär att vi tar fram varumärkes-, kommunikations-, content- och kanalstrategier. Det innebär att vi jobbar med strategi för IR och för digital utveckling och koncept. Det innebär också att även i de fall vi jobbar med ett renodlat genomförandeprojekt, säg en kundtidning med utgivning ett par gånger per år, är vi noga med att – i varje givet läge – anknyta till de utarbetade strategier som utgör grunden för just den aktuella uppdragsgivaren. Vårt strategiska förhållningssätt innebär att vi ofta lär känna våra uppdragsgivare väl och att vi för deras räkning ofta har förmånen att även röra oss i strategiskt utforskande områden och exempelvis har genomfört genusanalyser, namngivingsförslag etc för våra kunders räkning

Med ett strategiskt förhållningssätt  blir PR allt som oftast en naturlig och integrerad del av våra uppdrag. Ett framgångsrikt PR-arbete kräver såväl planering som genomtänkta strategier. Men ibland uppstår situationer då PR-arbetet behöver en särskild insats och extra fokus. I princip alla organisationer utsätts nu och då för omvärldens och medias granskning och då gäller det att vara förberedd. Sociala medier och smarta mobiler i var mans hand har medfört att den här granskningen kommer från fler håll och mycket snabbare än tidigare.

Med kunskap och genom träning visar vi hur man utvecklar sina relationer till viktiga målgrupper och bygger sitt förtroendekapital så att våra uppdragsgivare på ett förståeligt och engagerat sätt når fram med sina budskap.

  • PR-rådgivning
  • Krishantering
  • Mediaträning
  • Mediaplanering och kanaloberoende mediaköp