Intellecta Corporate utvecklar stora och små digitala lösningar för alla typer av kunder. Gemensamt för våra digitala projekt är att vi alltid arbetar med datadriven analys och med ett gediget strategifokus. Vi har egna experter på strategi, analys, form, UX, innehåll och teknik. Vår förmåga att kunna realisera våra ideér gör våra strategiska råd mer förankrade i verkligheten.

Våra många kunder inom offentlig sektor har gjort oss särskilt fokuserade på tillgänglighetsfrågor i såväl teknisk som icke-teknisk bemärkelse, och alla lösningar vi tar fram har ett självklart sådant fokus både vad gäller kodkvalité och innehåll.

Våra digitala byggen präglas av ett hållbart kreativt koncept, en väl genomarbetad struktur och en gedigen teknisk lösning. Vi rör oss fritt mellan en bredd av CMS, men jobbar numera oftast med EPiServer, WordPress och Drupal. I bolaget och via koncernen har vi tillgång till ett stort antal skickliga utvecklare för att snabbt kunna genomföra stora projekt.

Löpande support och aktiv förvaltning är också självklara delar i vårt erbjudande.

  • Research, analys, mät och optimering
  • Koncept
  • Digitala strategier
  • Sociala medier
  • Webbar – externa, intranät, corporate
  • Digitala visualiseringar
  • Microsajter och kampanjsajter