Vårt redaktionella arv, vårt fokus på innehåll, genomsyrar det vi gör. Nuförtiden kallas det ofta content – kommunikation med hjälp av varumärkesbyggande innehåll av redaktionell karaktär som är värdefull för mottagaren (brukar vi säga).

I vårt arbete använder vi alla tillgängliga plattformar för att våra uppdragsgivare ska kunna berätta sin historia för rätt målgrupp på rätt sätt. De nya digitala möjligheterna har mångfaldigat möjligheterna att nå målgruppen och att mäta resultaten. Det innebär också att hantverket kompliceras ytterligare. Kunskapen om vad och var och till vem måste ständigt utvecklas och förändras utan att innehållet – historien – tappas bort. Vi säkerställer att:

  • rätt budskap förpackas och formuleras
  • rätt plattform används i varje givet läge
  • rätt målgrupp nås med rätt aktivitet
  • uppsatta kommunikations- och affärsmål nås
  • affären växer och kommunikationsbudgeten ger mer
  • historien når fram och får fäste

Vi på Intellecta Corporate kan helt enkelt den redaktionella processen. Att välja ut, förädla, prioritera och anpassa. Att sätta saker i sammanhang och berätta en historia som engagerar. Att också formkonceptet är briljant och att texterna är enastående välskrivna är självklart.

När kanalerna som våra uppdragsgivare agerar i växer så växer också behovet av en väl sammanhållen strategi för hur man arbetar med innehåll, det ger kontroll på budskap och kostnadseffektivitet i arbetet. Våra kommunikationsstrateger agerar i nära samråd med de kreativa medarbetarna; skribenter, copy, formgivare och konceptmakare. För här arbetar ett stort antal erfarna journalister och redaktörer. Det är allmänjournalister och duktiga featurejournalister men vi erbjuder också specialiserade skribenter med hög kompetens inom bland annat teknik, medicin, hälsa, vetenskap, ekonomi, fastigheter, bygg, inredning och miljö. Våra redaktionella medarbetare arbetar med innehåll för kundtidningar, webbplatser, nyhetsbrev och personaltidningar. Vi producerar artiklar, innehåll till intranät och faktablad.

Intellecta Corporates redaktionella erfarenhet sträcker sig utanför den mer traditionella contentarenan och omfattar med självklarhet sociala medier och PR. Vi på Intellecta Corporate tror mer på relationer som består än på dagsländor, vi tror på att kommunicera med människor där de befinner sig, på deras villkor. Och vi tror snarare på kommunikation i de egna, ägda kanalerna än på köpta annonsplatser.