BJ57B - STOCKHOLM
HJÄRTA HJÄRNA MUSKLER

Redaktionell kommunikation

Springtime-Intellecta står stadigt i den redaktionella kommunikationen. Vårt arbete drivs framåt av innehållet, texten och ordets makt, där det flerdimensionella berättandet – genom text, grafisk design, bild, ljud och rörligt – vävs samman till en större helhet.  

Utöver att driva och utveckla redaktionella fullproduktionsuppdrag, bistår Springtime-Intellecta också med stöd inom digitalisering, grafisk design, internkommunikation, upphovsrätt, publicistiska frågor, internutbildningar och kommunikationsstrategier.

Vi har spetskompetenser inom en rad områden, allt ifrån mediefrågor, politik och samhällsfrågor till energi, samhällsbyggnad, fastigheter, kultur, teknik, industri, ekonomi, historia, utbildning, nyhetsjournalistik och bistånd. För att nämna några exempel.

Vårt erbjudande inom redaktionell kommunikation drivs av skickliga journalister, skribenter och redaktörer, art directors, konceptutvecklare, publicister, webbredaktörer, strateger, copywriters, innehållsproducenter och projektledare.

Exempel på Springtime-Intellectas erbjudanden inom redaktionell kommunikation

 • Redaktionell fullproduktion 
 • Redaktionell strategi/contentstrategi 
 • Grafisk design  
 • Idé- och konceptutveckling  
 • Innehållsproduktion 
 • Magasin och tidningar 
 • Skribenter, journalister, copywriters och redaktörer 
 • Stöd och rådgivning inom publicistiska frågor 
 • Rörligt 
 • Ljud och podcasts 
 • Webb, intranät och sociala medier 

Kontaktperson

Anna Strömberg
Kundansvarig rådgivare
070 299 24 12
anna.stromberg@springtimeintellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Birger Jarlsgatan 57 B, 4tr
113 56 Stockholm

Postadress:
Springtime–Intellecta AB
Box 19063
104 32 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@springtimeintellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.

Jobba hos oss