BJ57B - STOCKHOLM
HJÄRTA HJÄRNA MUSKLER

Opinionsbildning och public affairs

Springtime-Intellecta hjälper uppdragsgivare att genom opinionsbildning och public affairs förstå och påverka olika typer av beslut och politiska processer. Vi har gedigen erfarenhet av att bistå både privata och offentliga aktörer med att förstå såväl opinionslandskapet som hur olika typer av politiska beslut fattas. Vi erbjuder strategisk rådgivning med analys av politiska sakområden, beslutsarenor och processer.

Flera av Springtime-Intellectas konsulter har själva politisk bakgrund och stor erfarenhet av att navigera i ett ofta komplext opinionslandskap. Flera av våra medarbetare har också erfarenhet av andra typer av opinionsbildande arbete, exempelvis inom den ideella sektorn. Inom organisationen finns erfarna skribenter, strateger och projektledare som hjälper till i genomförandet.  

Exempel på Springtime-Intellectas tjänster inom opinionsbildning och public affairs: 
 

  • Analys och strategi för opinionsbildning i enskilda sakfrågor, kring värderingar eller på andra områden. 
  • Rådgivning kring strategier inför och under en påverkansprocess. 
  • Kartläggning och analys av ett politiskt område eller en enskild sakfråga. 
  • Hjälp med att formulera och stärka argument och budskap som behövs för att kunna påverka. 
  • Stöd för att identifiera och kontakta relevanta aktörer i syfte att skapa långsiktiga och ömsesidigt värdefulla relationer.
  • Utbildning i public affairs för offentlig sektor

Kontaktperson

Jessica Forss Katz
Rådgivare
070 861 17 36
jessica.katz@springtimeintellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Birger Jarlsgatan 57 B, 4tr
113 56 Stockholm

Postadress:
Springtime–Intellecta AB
Box 19063
104 32 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@springtimeintellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.

Jobba hos oss