BJ57B - STOCKHOLM
HJÄRTA HJÄRNA MUSKLER

Hållbarhetsrådgivning

Springtime-Intellecta hjälper stora och små börsbolag, statligt ägda bolag och privata företag att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Bland annat genom att bistå i framtagandet av hållbarhetspolicyer, genomföra intressentdialoger och formulera hållbarhetsmål baserade på en bolagsspecifik omvärlds- och väsentlighetsanalys.  

Springtime-Intellecta har allt sedan vi tog fram de första triple-bottom-line-redovisningarna i början av 2000-talet hjälpt bolag att kommunicera sitt hållbarhetsarbete på ett transparent och förtroendeingivande sätt, i enlighet med gällande lagstiftning och utvalda riktlinjer.

Flera av våra hållbarhetsrådgivare är certifierade av GRI och vi följer löpande utvecklingen på hållbarhetsområdet vad gäller lagstiftning, nya riktlinjer och initiativ. 

Exempel på Springtime-Intellectas tjänster inom hållbarhetsrådgivning: 

  • Års- och hållbarhetsredovisningar 
  • Rådgivning kring regelverk och riktlinjer 
  • Hållbarhetspolicyer  
  • Hållbarhetsmål  
  • Intressentdialoger 
  • Väsentlighetsanalys 
  • Implementering av hållbarhetsarbete 
  • Budskaps- och konceptutveckling 

Kontaktperson

Monica Edblad
Rådgivare / Skribent
010 212 20 50 / 070 912 82 71
monica.edblad@springtimeintellecta.se
Susanna Kull
Rådgivare / Skribent
070 814 70 16
susanna.kull@springtimeintellecta.se
Charlotte Tåhlin
Rådgivare/skribent
070 764 04 57
charlotte.tahlin@springtimeintellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Birger Jarlsgatan 57 B, 4tr
113 56 Stockholm

Postadress:
Springtime–Intellecta AB
Box 19063
104 32 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@springtimeintellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.

Jobba hos oss