H&H GROUP – STOCKHOLM
HJÄRTA HJÄRNA MUSKLER

Hållbarhetsrådgivning

Springtime-Intellecta hjälper stora och små börsbolag, statligt ägda bolag och privata företag att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Bland annat genom att bistå i framtagandet av hållbarhetspolicyer, genomföra intressentdialoger och formulera hållbarhetsmål baserade på en bolagsspecifik omvärlds- och väsentlighetsanalys.  

Springtime-Intellecta har allt sedan vi tog fram de första triple-bottom-line-redovisningarna i början av 2000-talet hjälpt bolag att kommunicera sitt hållbarhetsarbete på ett transparent och förtroendeingivande sätt, i enlighet med gällande lagstiftning och utvalda riktlinjer.

Flera av våra hållbarhetsrådgivare är certifierade av GRI och vi följer löpande utvecklingen på hållbarhetsområdet vad gäller lagstiftning, nya riktlinjer och initiativ. 

Exempel på Springtime-Intellectas tjänster inom hållbarhetsrådgivning: 

  • Års- och hållbarhetsredovisningar 
  • Rådgivning kring regelverk och riktlinjer 
  • Hållbarhetspolicyer  
  • Hållbarhetsmål  
  • Intressentdialoger 
  • Väsentlighetsanalys 
  • Implementering av hållbarhetsarbete 
  • Budskaps- och konceptutveckling 

Kontaktperson

Monica Edblad
Kundansvarig rådgivare, skribent IR & hållbarhet
070 912 82 71
monica.edblad@springtimeintellecta.se
Charlotte Tåhlin
Rådgivare, skribent IR & Hållbarhet
070 764 04 57
charlotte.tahlin@springtimeintellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Gävlegatan 12 A
113 30 Stockholm

Postadress:
Springtime–Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@springtimeintellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.

Jobba hos oss