BJ57B - STOCKHOLM
HJÄRTA HJÄRNA MUSKLER

Hållbarhetskommunikation

De globala målen för hållbar utveckling genomsyrar idag många företags hållbarhetsagendor och affärsplaner. Kunder blir därtill alltmer uppmärksamma på hållbarheten hos produkten, företaget, verksamheten och värdekedjan. Att arbeta med hållbarhet är således nödvändigt och en långsiktig investering.

Kommunikationen är en viktig motor och ett verktyg för att föra en öppen dialog med intressenter och driva hållbarhetsarbetet framåt, ofta i samverkan med andra.  Att använda kommunikation som ett verktyg möjliggör att, på ett ärligt och transparent sätt, berätta för olika interna och externa intressenter på vilket sätt ni påverkar olika hållbarhetsfrågor och hur ni arbetar.

Vi på Springtime-Intellecta har bred och djup expertis för att på ett trovärdigt och lättillgängligt sätt berätta om ert hållbarhetsarbete. En viktig del är att skräddarsy kommunikationen, såväl innehållsmässigt som visuellt, för olika intressenter och att kommunicera i rätt kanaler. Vi utvecklar budskap för intern och extern kommunikation, krishanterar, skapat redaktionellt innehåll samt framställer material och verktyg i utbildningssyfte, bland mycket annat.

Några exempel på våra tjänster inom hållbarhetskommunikation:

  • Varumärkesutveckling
  • Intressent- och målgruppsanalys
  • Strategier och profilering inom hållbarhet
  • Utbildningsplattformar och webbplatser
  • Kommunikationsinsatser i traditionell, digital och social media
  • Krishantering
  • Film

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Birger Jarlsgatan 57 B, 4tr
113 56 Stockholm

Postadress:
Springtime–Intellecta AB
Box 19063
104 32 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@springtimeintellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.

Jobba hos oss