H&H GROUP – STOCKHOLM
HJÄRTA HJÄRNA MUSKLER

Medie- och budskapsträning

Hur blir du vassare i kontakten med media?

I ett allt mer föränderligt medielandskap där redaktionerna minskar i antal och blir mer slimmade krävs en god förståelse för medielogiken. Utbildningen syftar till att hjälpa dig förmedla för verksamheten viktiga budskap till journalister.

Utbildningens innehåll

 • Medierna, mediedramaturgin och kommunikationen kring egna organisationen
 • Intervjusituationen
 • Intervjuövningar

Mål för utbildningen

 • Öka förståelsen för medier och allmänhetens uppfattning om den egna verksamheten
 • Öka förankringen av budskap inom verksamheten
 • Öka beredskapen inför olika typer av intervjusituationer och arbetet efter dem

Föreläsare

 • Anders Borg
 • David Grossman
 • Anna Strömberg
 • Catarina Wigén
 • Rebecca Linnér-Olsson
 • Rita Nimborn
 • Andreas Ericson

KONTAKTPERSON

Anders Borg
Rådgivare
070 547 31 34
anders.borg@springtimeintellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Gävlegatan 12 A
113 30 Stockholm

Postadress:
Springtime–Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@springtimeintellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.

Jobba hos oss