Vi är drygt 70 medarbetare och här arbetar strategiska rådgivare, projektledare, produktionsledare, skribenter och analytiker. Här finns också formgivare, konceptutvecklare, UX-designers, front-end och back-endutvecklare. Tillsammans utgör vi ett stort antal unika team skräddarsydda för varje unikt uppdrag.

Besök och leveranser:
Birger Jarlsgatan 57 B, 4tr
113 56 Stockholm

Postadress:
Springtime-Intellecta AB
Box 19063
104 32 Stockholm

Telefon & Mail:
010-212 20 00
corporate@intellecta.se