I dag blev det offentligt att Intellecta Corporate förvärvas i sin helhet av kommunikationskoncernen HH Group AB. Vår verksamhet kommer att fortsätta med oförändrat kunderbjudande och under samma namn. Medarbetare och ledning är också de samma.

Vi på Intellecta ser positivt på ägarskiftet och gör bedömningen att de förändringar detta innebär för oss är helt av godo. Vi och köparen känner varandra väl sedan många år och har stor ömsesidig respekt. Nu ser vi fram emot att lära känna alla företag i HH-gruppen ännu bättre.

För dig som kund och partner kommer ägarskiftet inte att innebära några förändringar – arbetsgrupper, kundansvarig, processer och arbetssätt behålls intakt. Framöver kan vår nya hemvist öppna för samarbeten som även är gynnsamma för våra kunder – mer om det lite längre fram!

Ägarskiftet träder i kraft den 31 augusti 2017. Förvärvet omfattar även ett antal av våra systerföretag inom Intellecta-koncernen. De samarbeten som vi har med våra systerbyråer påverkas inte av ägarskiftet.

Vi kommer att berätta mer när vi hörs härnäst. Om du eller dina arbetskamrater har några frågor – vilka som helst – är ni förstås välkomna att ringa till er kundansvariga eller annan kontakt här hos oss på Intellecta Corporate.