BJ57B - STOCKHOLM
HJÄRTA HJÄRNA MUSKLER
Målgruppsanpassad kommunikation om MS för Merck

”Mer än en tablett”

S-I har under några års tid arbetat tillsammans med Merck med att lyfta sjukdomen Multipel skleros (MS) och vad det innebär att vara drabbad både som patient men också som anhörig. Detta har vi gjort tillsammans med patientorganisationen, enskilda patienter samt med vården.

Uppdraget

Vår ansats var att ta fram en idé/lösning som stärker varumärket Merck hos prioriterade målgrupper, lyfter fram Merck som ett ansvarstagande företag inom MS och samtidigt medför betydande mervärden för målgrupperna. Vi ville lägga grunden till en långsiktig satsning, med väl genomtänkta, nyskapande och relevanta aktiviteter som bygger förtroende för Merck och framför allt hjälper patienter och anhöriga i deras liv med MS.

”Vi har tillsammans med Merck ökat kunskapen om MS och nått ut till unga anhöriga, till de som har MS och till politiker och beslutsfattare.”

Genomförande

Att få MS är en omvälvande händelse för alla inblandade. MS är en kronisk sjukdom som inte bara påverkar de som diagnosticeras utan även deras anhöriga. För att skapa fördjupade insikter om målgrupperna patienter och anhöriga, och säkerställa att koncept, budskap och innehåll träffar rätt, har vi bland annat genomfört fokusgrupper med vårdpersonal, patienter och unga anhöriga. Vårt koncept och uttag bygger på insikter om målgrupperna och deras behov där vi skapat olika plattformar för kommunikationen.

Via en undersökning där Merck ställde frågor till sjuksköterskor på neurologkliniker, fick vi reda på att personalen saknade information som de kunde ge till unga anhöriga, alltså till barn och ungdomar i åldern 9–17 år. En lösning som S-I tog initiativet till och genomförde, var en ny sajt där barn och ungdomar som har en förälder med MS kan få svar på frågor som rör sjukdomen och även ställa egna frågor. Vi tog även fram en folder som vårdpersonal kan dela ut och som informerar om sajten. För att nå de små barnen omarbetade S-I texterna i en barnbok samt skapade illustrationer (Illustratör: Johanna Björklund).

En annan viktig insikt som vi tillsammans med Merck identifierade var att i olika forum på nätet så förekommer många trådar som handlar om graviditet och amning vid MS. Av den anledningen arbetade vi tillsammans med två neurologer fram en sajt med en mängd frågor och svar gällande före, under och efter en graviditet.

Via dessa två digitala plattformar har Merck kunnat nå ut till patienter och anhöriga i olika skeenden i livet.

Vi har vidare tillsammans med Merck arrangerat regionala patient- och allmänhetsmöten på ett stort antal platser över hela Sverige. Syftet med mötena är att lyfta MS, skapa en dialog och nå ut med information.

Vi har även arrangerat publika event i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, samt i Visby. På plats har besökarna fått möjlighet att besöka en lägenhet som är uppbyggd för att åskådliggöra hur vardagen kan te sig för personer med MS. Se ett filmklipp från lägenheten här: lägenhet med MS-symtom.

För att ytterligare lyfta kunskapen om MS har vi även arrangerat rundabordssamtal med politiker, neurologer, en representant för patientorganisationen Neuro, Socialstyrelsen samt SKR, för att öka deras förståelse för sjukdomen och behovet av vård.

 

Det här är en sajt för dig som har MS och funderar på en graviditet, är gravid eller just fått tillökning. msochgravid.se

 

Har du frågor, tankar eller funderingar om sjukdomen MS? På den här sidan får du svar på många frågor som kan dyka upp när mamma, pappa eller någon du känner fått sjukdomen. vadarms.se

Kontaktperson


Creative director & Art director
070 374 78 21

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Birger Jarlsgatan 57 B, 4tr
113 56 Stockholm

Postadress:
Springtime–Intellecta AB
Box 19063
104 32 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@springtimeintellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.

Jobba hos oss