Tidningen Kulturvärden för Statens fastighetsverk

Kulturhistoria för alla

Kulturvärden har en unik position på tidningsmarknaden genom sin blandning av kundtidning och kulturhistoriskt magasin. Sedan 2016 producerar Intellecta den bildstarka tidningen på uppdrag av Statens fastighetsverk.

Uppdraget

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar och utvecklar en stor del av de kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som staten äger, till exempel kungliga slott och kungsgårdar, statligt ägda teatrar, museer och historiska fästningar. SFV förvaltar också statens skog och mark motsvarande en sjundedel av Sveriges yta, liksom Sveriges ambassader i utlandet samt regeringsbyggnader.

För att sprida kunskapen om dessa miljöer och stärka bilden av myndighetens arbete ger SFV sedan 1994 ut Kulturvärden, som är en lyckad blandning av kulturhistoriskt magasin och kundtidning. Här får läsarna ta del av historien om de unika fastigheterna och de personer som bott och verkat i dem, samtidigt som den nuvarande verksamheten vävs in i artiklarna. Det kan handla om allt från hur man levandegör ett världsarv eller restaurerar ett slottstak, till hur man gjuter en bronsstaty  eller en beskrivning av torpens utveckling under historiens lopp.

Kraftfullt bildspråk

Kulturvärden  präglas av ett kraftfullt och varierat bildspråk i kombination med levande och tillgängliga texter. Målet är att informera, inspirera och överraska sina läsare och därigenom öka kunskapen om det svenska kulturarvet. Bland målgrupperna finns hyresgäster, samarbetspartner, medarbetare, journalister och – inte minst – den kulturintresserade allmänheten.

"Kulturvärden präglas av ett kraftfullt och varierat bildspråk i kombination med levande och tillgängliga texter."

Genomförande

Intellecta tog över den redaktionella produktionen vid årsskiftet 2016 och har ett helhetsansvar som inkluderar projektledning, redaktörskap, textproduktion, layout, repro och tryck.

Kulturvärden kommer ut fyra gånger om året och går ut i cirka 15 000 exemplar.

Här kan du bläddra i de senaste utgåvorna eller ladda ner som pdf. Från och med nummer 1 2020 är pdf:erna tillgänglighetsanpassade: Kulturvärden

Läs reportage och artiklar webben här: Kulturvärden på webben

Kontaktperson

Johan Wickström
Redaktör & skribent
070 895 01 37
johan.wickstrom@intellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Sveavägen 20
115 57 Stockholm

Storgatan 56
582 28 Linköping

Postadress:
Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@intellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.