BJ57B - STOCKHOLM
HJÄRTA HJÄRNA MUSKLER
Ett Röda Korset på nätet

Ökat engagemang i alla digitala kanaler

Ett Röda Korset på nätet är ett flerårigt projekt som syftar till att ta till vara på digitaliseringens möjligheter i allt från värvning av månadsgivare på stan till internkommunikation på intranätet.

Uppdraget

Springtime–Intellecta är strategiskt huvudansvarig partner till Röda Korset i projektet Ett Röda Korset på nätetVhjälper organisationen att ta del av digitaliseringens möjligheter fullt ut, bland annat genom utveckling av ny externwebb, intranät, värvningsplattform och stöd till kretsar runt om i landet. 

”Vi hjälpte Röda Korset med att förbättra sin digitala närvaro, öka engagemanget och digitalisera verksamheten.”

Genomförande

Ett Röda Korset på nätet är ett flerårigt projekt. Målet är att samla och utveckla organisationens digitala plattformar. Springtime-Intellecta är strategiskt huvudansvarig för samtliga delprojekt – utveckling av externwebb, digitalt stöd för värvare som rekryterar månadsgivare på stanintranät och lokala webbsidor 

Vårt ansvar inbegriper insikt, förstudie, analys, effektmål, strategi, planering och genomförande. Uppdraget innefattar framtagning av koncept, formgivning och utveckling, rådgivning kring delprojektet för informationsstruktur samt innehållSpringtime-Intellecta har bistått i all formgivning och UX, medan själva utvecklingen har gjorts av en partner. 

Det första delprojektet gav Röda Korsets värvare på stan en läsplatta och ett system för att genomföra rekryteringar direkt online istället för som tidigare med papperstalonger. Genom att låta givaren direkt signera med mobilt bankid på sin egen telefon kunde vi öka andelen kompletta och korrekta talonger markant redan från dag ett. 

I det andra delprojektet tog vi fram en helt ny externwebbplats som i högre utsträckning ger hjälpsökande det stöd de behöversamtidigt som den kanaliserar engagerade till att antingen bli frivilliga eller att stötta Röda Korset på andra sätt. 

I det tredje delprojektet skapade vi ett helt öppet intranät och en kunskapsbank där frivilliga, förtroendevalda, medlemmar och andra engagerade runt om i landet kan ta del av den information och kunskap som stöttar deras engagemang i Röda Korset. 

 

www.rodakorset.se

Kontaktperson

Hampus Brynolf
Vice VD & kundansvarig rådgivare
070 873 33 34
hampus.brynolf@springtimeintellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Birger Jarlsgatan 57 B, 4tr
113 56 Stockholm

Postadress:
Springtime–Intellecta AB
Box 19063
104 32 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@springtimeintellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.

Jobba hos oss