H&H GROUP – STOCKHOLM
HJÄRTA HJÄRNA MUSKLER
Varumärkesutveckling för Skatteverket

Ett förändrat varumärke för en ny tid

Skatteverket är sedan länge en omtyckt servicemyndighet. Digitaliseringen förändrar hur, var och när de och andra myndigheter möter medborgarna. S–I fick uppdraget att utreda hur deras varumärke påverkas av digitaliseringen.

Uppdraget

Beskriva vilka förutsättningar och möjligheter Skatteverket som myndighet har att arbeta med sitt varumärke, hur det kan bibehållas och hur det kan utvecklas i nya digitala miljöer.

”Vi hjälpte Skatteverket att förstå hur digitaliseringen påverkar deras varumärke.”

Genomförande

Skatteverket ska skapa förutsättningar i kundens vardag och agera som en modig organisation. Myndigheten ska skapa samhällsnytta tillsammans med andra. I den digitala världen innebär denna strategi att medborgare och företag i högre utsträckning kommer att möta Skatteverket via andras gränssnitt, eller att mötena helt eller delvis automatiseras och därmed försvinner. Dessa förändringar kommer att påverka Skatteverkets varumärke.

För att hantera dessa förändringar och driva på utvecklingen i önskad riktning arbetade Springtime-Intellecta med ett koncept för varumärkets utveckling, att beskriva vilka möjligheter Skatteverket har att arbeta med sitt varumärke, hur det kan bibehållas och hur det kan utvecklas i nya digitala miljöer. Resultatet blev en rad rekommendationer, däribland ett ramverk för samarbeten med tredje part, en alternativ logotyp att använda vid partnerskap, rekommendationer kring användning av certifiering eller märkning.

Kontaktperson

Hampus Brynolf
Vice VD & kundansvarig rådgivare
070 873 33 34
hampus.brynolf@springtimeintellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Gävlegatan 12 A
113 30 Stockholm

Postadress:
Springtime–Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@springtimeintellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.

Jobba hos oss