BJ57B - STOCKHOLM
HJÄRTA HJÄRNA MUSKLER
Mål i Agenda 2030

Ny digital utbildning för statligt anställda

SCB har regeringens uppdrag att samordna hur Sverige lever upp till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Utöver detta uppdrag har SCB blivit tilldelad särskilda resurser för att ta fram en e-utbildning på temat. S–I:s uppdrag innefattade att tillsammans med SCB ta fram en digital, webbaserad utbildning om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Uppdraget

Vårt uppdrag var att göra utbildningens innehåll attraktivt, spännande och pedagogiskt framställt så att användarna väljer att fullfölja utbildningen.

"Den digitala utbildningen syftar till att öka kunskapen och medvetenheten i hållbarhetsfrågor bland statligt anställda."

Genomförande

S-I agerade rådgivare i framtagandet av koncept för utbildningen. Konceptets riktlinjer benades ut i form av ett synopsis för hur innehållet, som SCB själva producerade, skulle struktureras utifrån konceptet​. Vidare ansvarade vi för att arbeta fram form och UX för e-utbildningen. Slutligen implementerades utbildningen i form av en webbplats där S-I stod för webbutveckling.

Resultet blev en webblösning med en blandning av interaktiva element och ren läsning.  Innehållet delades in i kapitel för att leda användaren framåt och slutföra utbildningen. Utbildningen erbjuder viss fördjupning och innehåll som belyser de globala målen från olika perspektiv. Särskilt fokus lades på hur rollen som statligt anställd, relaterat till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, påverkar och påverkas av det dagliga arbetet. Mindre fokus lades på att ge bakgrunden till Agenda 2030 eller att i detalj beskriva alla mål. Formen tog avstamp i SCB:s grafiska profil med vår egen tolkning​ för att fånga in utbildningens tema och syfte.

Kontaktperson


Creative director & Art director
070 374 78 21

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Birger Jarlsgatan 57 B, 4tr
113 56 Stockholm

Postadress:
Springtime–Intellecta AB
Box 19063
104 32 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@springtimeintellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.

Jobba hos oss