BJ57B - STOCKHOLM
HJÄRTA HJÄRNA MUSKLER
Väsentlighetsanalys och prioriterade hållbarhetsområden för John Mattson

Långsiktigt = hållbart

Att ytterligare stärka fokus på de hållbarhetsfrågor som bidrar till bolagets långsiktiga konkurrenskraft var en viktig utgångspunkt när John Mattson inledde arbetet för att öka takten i sitt strategiska hållbarhetsarbete.

Uppdraget

Samarbetet med John Mattson inleddes under hösten 2019 och har hittills omfattat strategisk rådgivning kopplat till bolagets arbete med att fastställa prioriterade hållbarhetsområden samt påbörjat implementeringsarbete.

En av slutsatserna var att klimatpåverkan, byggnadsmaterial och energiförbrukning är tre frågor som enligt intressenterna bör ligga högst på agendan.

Genomförande

Sedan John Mattson grundades har långsiktighet varit ett nyckelord, som bolaget ofta använder synonymt med hållbarhet. Bolaget, som under många år var familjeägt, börsnoterades i juni 2019.

Inledningsvis genomfördes en analys av vilka hållbarhetsområden som borde prioriteras givet bolagets nuläge, olika intressenters förväntningar och verksamhetens påverkan på människa, samhälle och planet. Resultatet blev fyra fokusområden som bidrar till bolagets värdeskapande, såväl finansiellt som strategiskt. Dessa områden förankrades med ledningsgrupp och styrelse.

Som ett nästa steg genomfördes intressentdialoger med John Mattsons medarbetare samt ett antal aktieägare och fastighetsinvesterare, där dessa fick ge sin syn på bolagets prioriteringar samt framtida hållbarhetsarbete. En av slutsatserna var att klimatpåverkan, byggnadsmaterial och energiförbrukning är tre frågor som enligt intressenterna bör ligga högst på agendan.

Resultaten presenterades för ledningsgruppen samt diskuterades under en workshop med samtliga John Mattsons medarbetare. Engagemanget var stort och många konkreta förslag på aktiviteter fördes fram.

Långsiktighet och helhetsperspektiv fortsätter att vara en grundbult i John Mattsons värdegrund och nu fortsätter bolaget arbetet med att implementera hållbarhetsstrategin i alla delar av organisationen. Att ta fram konkreta handlingsplaner och mål för respektive prioriterat område är en viktig del i detta.

Kontaktperson

Monica Edblad
Kundansvarig rådgivare, skribent IR & hållbarhet
070 912 82 71
monica.edblad@springtimeintellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Birger Jarlsgatan 57 B, 4tr
113 56 Stockholm

Postadress:
Springtime–Intellecta AB
Box 19063
104 32 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@springtimeintellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.

Jobba hos oss