H&H GROUP – STOCKHOLM
HJÄRTA HJÄRNA MUSKLER
Strategiska fokusområden och långsiktiga hållbarhetsmål för John Mattson

Goda livsmiljöer över generationer

Att prioritera investeringar och satsningar som säkrar bolagets långsiktiga konkurrenskraft är en viktig utgångspunkt när John Mattson ökar takten i sitt strategiska hållbarhetsarbete.

Uppdraget

Samarbetet med John Mattson inleddes under hösten 2019 och har hittills omfattat strategisk rådgivning för att identifiera, integrera och implementera prioriterade hållbarhetsfrågor i organisationen.

Som långsiktig fastighetsägare är trygga bostadsområden och ansvarsfull hantering av klimatavtrycket genom hela värdekedjan affärskritiskt.

Genomförande

Sedan John Mattson grundades har långsiktighet varit ett nyckelord, som bolaget ofta använder synonymt med hållbarhet. Företaget, som under många år var familjeägt, har utvecklats i rekordfart de senaste åren med nyproduktion, förvärv och notering på Nasdaqs Stockholmslista. Med en ambition att fortsätta växa ser John Mattson det som affärskritiskt att integrera hållbarhetsfrågor fullt ut i verksamheten.

Samarbetet med Springtime-Intellecta inleddes efter börsnoteringen 2019 och initialt genomfördes en analys av vilka hållbarhetsområden som borde prioriteras givet bolagets nuläge, olika intressenters förväntningar och verksamhetens påverkan på människa, samhälle och planet. Resultatet blev fyra fokusområden som bidrar till bolagets värdeskapande, såväl finansiellt som strategiskt.

Särskilda intressentdialoger med fokus på hållbarhet har under åren kompletterat företagets löpande dialog och bidragit med värdefull input från bland annat aktieägare, ESG-analytiker, ledning och medarbetare. Att kontinuerligt fånga upp synpunkter från intressenter och se över väsentlighetsanalysen bidrar till företagets arbete med att prioritera investeringar och satsningar. En aktivitet som genomförts i syfte att framtidssäkra verksamheten och mer effektivt kunna bedöma och hantera klimatrelaterade möjligheter och risker är kartläggning och beräkning av klimatrelaterade utsläpp i hela värdekedjan.

I juni 2022 antog styrelsen nya långsiktiga hållbarhetsmål inklusive vetenskapsbaserade klimatmål. Hållbarhetsmålen för de fyra fokusområdena ska bidra till att nå John Mattsons vision ”Goda livsmiljöer över generationer”.

Långsiktighet och helhetsperspektiv fortsätter att vara en grundbult i företagets värdegrund och i ett nästa steg kommer handlingsplaner tas fram och organisationen stärkas för att leverera på målsättningarna.

 

Foto: Hans Alm. Pixprovider (drönarbild över Häggvik)

Kontaktperson

Monica Edblad
Kundansvarig rådgivare, skribent IR & hållbarhet
070 912 82 71
monica.edblad@springtimeintellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Gävlegatan 12 A
113 30 Stockholm

Postadress:
Springtime–Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@springtimeintellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.

Jobba hos oss