H&H GROUP – STOCKHOLM
HJÄRTA HJÄRNA MUSKLER
ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING FÖR INTRUM

Vi satte ord på berättelsen om hur Intrum skapar värde

I Intrums års- och hållbarhetsredovisning 2021 lät vi några av företagets intressenter berätta hur Intrum skapar värde. Resultatet blev redaktionella artiklar där hållbarhet är en del av innehållet. Berättelserna bär budskapet om Intrums syfte.

Uppdraget

För tredje året i rad fick vi förtroendet att producera Intrums års- och hållbarhetsredovisning. Ett helhetsåtagande som innefattade projektledning, koncept, formgivning, rådgivning, intervjuer och skribentarbete.

"I intervjuer över hela uppslag och med bilder i storformat gav intressenterna ytterligare liv åt berättelsen om Intrums värdeskapande."

Genomförande

Med 80 000 uppdragsgivare årligen, dagliga kontakter med 250 000 individer i skuld och verksamhet i 25 länder är Intrum det marknadsledande kredithanteringsföretaget i Europa. ESG-analysföretaget Sustainalytics rankar Intrum som ledande inom sin bransch.

Års- och hållbarhetsredovisningen fyller en viktig roll i Intrums kommunikation och varumärkesbyggande. Rapporten produceras på svenska och engelska med framför allt investerare och kapitalmarknad som målgrupp. Andra viktiga målgrupper är uppdragsgivare och medarbetare.

En viktig målsättning i årets projekt var att berätta om Intrums transformationsprogram ONE Intrum, som innebär ett nytt kapitel i företagets historia. Men också att på ett trovärdigt och engagerande sätt kommunicera Intrums syfte – att leda vägen till en sund ekonomi för företag, individer och samhälle.

Med dessa utgångspunkter inledde vi uppdraget. Efter en genomlysning av innehåll och kommunikationsbehov vidareutvecklade vi koncept och disposition från föregående år, formspråket sågs över, material samlades in genom intervjuer med interna och externa intressenter och nya texter arbetades fram. För att bättre anpassa formatet till digital läsning beslutade vi också att gå över till en liggande, klickbar pdf där läsaren enkelt kan navigera mellan kapitel och stycken.

Slutresultatet blev en års- och hållbarhetsredovisning som i år inleddes med en målande beskrivning av arbetet under pandemiåret. Ett år där Intrum som kredithanteringsföretag hjälpte till att hålla Europas hjul i rullning. För att stärka det kommunikativa genomslaget kompletterades de verksamhetsbeskrivande texterna med redaktionellt material. I intervjuer över hela uppslag och med bilder i storformat gav intressenterna ytterligare liv åt berättelsen om Intrums värdeskapande.

Hållbarhet spelar en viktig roll i Intrums strategi och varumärke. Liksom 2019 presenterades den lagstadgade hållbarhetsrapporten genom en integrerad hållbarhetsredovisning baserad på GRI Standards (nivå Core). Informationen om väsentliga hållbarhetsfrågor bäddades in i såväl fram- som bakvagn. Hållbarhetsnoterna i bakvagnen fick i år större utrymme för att möta kapitalmarknadens ökande efterfrågan på icke-finansiell rapportering.

Se Intrums års- och hållbarhetsredovisning 2021 här Intrum 2021 

Kontaktperson


Digital projektledare & Utvecklare
073 851 38 03

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Gävlegatan 12 A
113 30 Stockholm

Postadress:
Springtime–Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@springtimeintellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.

Jobba hos oss