Koncept för Svenska Institutet

Svensk jämställdhet på export

I Sveriges feministiska utrikespolitik slås det fast att vi måste ”involvera pojkar och män i arbetet för jämställda samhällen”. Genom #globalguytalk sprider Svenska institutet en serie av samtal om mäns roll i ett jämställt samhälle runt om i världen.

Uppdraget

Intellecta är sedan 2018 Svenska institutets upphandlade kommunikationsbyrå och fick uppdraget ta fram en strategi och ett kommunikativt koncept kring jämställdhetsfrågor. Svenska Institutet ville sätta fokus på mäns erfarenheter och deras roll i att skapa ett jämställt samhälle. Det stod tidigt klart att en renodlad kampanj inte var svaret på utmaningen. I stället krävdes ett helt annat angreppssätt. Därför initierade vi ett samarbete med organisationen Make Equal som har mångårig erfarenhet av metoder och verktyg för praktiskt jämlikhetsarbete.

”Hur ofta pratar du som man med andra män om känslor kring kärlek, våld, sårbarhet eller sex?”.

Genomförande

#globalguytalk är en metod för att börja prata om könsroller, jämställdhet och ansvar. Konkret innebär #globalguytalk en uppmaning till män att arrangera en sammankomst för andra män, med stödjande metodmaterial. Projektet initieras lokalt av aktörer i respektive land; ambassader, vidareförmedlare och partners. Ingången för samtalen är frågan ”Hur ofta pratar du som man med andra män om känslor kring kärlek, våld, sårbarhet eller sex?”

Slutleveransen i projektet består av koncept och strategi samt ett flertal komponenter: en utställning (digital och analog), en webbplats, ett digitalt metodmaterial för arrangörer och samtalsledare, flertalet inläggsbilder, captiontexter och explainerfilmer för sociala medier, med mera. Materialet är framtaget för att kunna anpassas utifrån respektive lands förutsättningar.
Intellecta ansvarade för hela produktionen – från ax till limpa. Arbetet har genomförts i tätt samarbete med Svenska institutet och Make Equal.

För mer information besök: www.globalguytalk.com

Kontaktperson

Hampus Brynolf
VD & kundansvarig rådgivare
070 873 33 34
hampus.brynolf@intellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Sveavägen 20
115 57 Stockholm

Storgatan 56
582 28 Linköping

Postadress:
Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@intellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.