H&H GROUP – STOCKHOLM
HJÄRTA HJÄRNA MUSKLER
Fastighetstidningen – ett redaktionellt helhetstänk

Nyfiket, engagerat och professionellt om samhällsbyggnad

Fastighetstidningen har fått ett ordentligt ansiktslyft. Detta för att ännu bättre spegla tidningens roll som agendasättande magasin för samhällsbyggnadsbranschen. Det skapar också förutsättningar att hela tiden nå ännu bredare målgrupper.

Uppdraget

Det har hunnit hända en del sedan Springtime–Intellecta tog över produktionen av Fastighetstidningen 2010. Då var fastighetstidningen.se en ytterst blygsam sajt. Utvecklingen i de digitala kanalerna innebär ett helt annat tryck i tidningens opinionsbildande roll.

Men parallellt har fastighetsbranschen i stort gjort en resa från fastighetsägare till aktiva samhällsbyggare, som påverkar och utvecklar hela samhället.

Genomförande

Att fastighetsfrågor i vid bemärkelse berör många fler var därför något som var viktigt när redaktionen 2015 genomförde ett omfattande förnyelsearbete som resulterade både i en mer framträdande plats för det digitala innehållet. Sajten fick en vassare nyhetsprofil med tätare uppdateringstakt med understöd av bland annat ett dagligen publicerat nyhetsbrev.

Nu har form och innehåll på fastighetstidningen.se setts över på nytt för att ytterligare stärka tidningens profil som:

  • Nyfiken – vi får ofta beröm för att lyckas hitta de viktiga trenderna innan de fått stort genomslag i branschen.
  • Engagerad – tidningen har blivit en allt viktigare agendasättare genom att hitta de relevanta rösterna, söka de nya perspektiven och återge de bästa berättelserna.
  • Professionell – vi håller stenhårt på de journalistiska ramarna. Uppdraget är tydligt att granska utvecklingen inom fastighetsbranschen med journalistiska ögon.

Redaktionen består av medarbetare med lång och bred journalistisk erfarenhet förstärkta med professionell kompetens inom formgivning, såväl inom digitalt som papper. När det behövs kompletterad med kvalificerade medarbetare inom UX, digital utveckling, ljud/podcast, rörligt/video, spridning och mätning/analys.

Uppdraget omfattar ett totalansvar för medievarumärket Fastighetstidningen, från från redaktionell planering till publicering och spridning i samtliga aktuella kanaler:

  • Den tryckta tidningen utkommer med 6 nummer per år, och har ett snittomfång på 88 sidor.
  • Daglig uppdatering av webb med nyheter och fördjupning.
  • Dagliga nyhetsbrev, varav ett digitalt helgbrev med personligt hållen krönika.
  • Löpande produktion av Fastighetstidningens podd Kvarteret.
  • Närvaro i sociala kanaler på daglig basis.

Allt arbete mäts och utvärderas löpande.

 

www.fastighetstidningen.se

Digital utgåva av magasinet

Kvarteret – en podd med öppna dörrar från Fastighetstidningen

Kontaktperson

Erik Hörnkvist
Redaktör & skribent
070 649 63 41
erik.hornkvist@springtimeintellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Gävlegatan 12 A
113 30 Stockholm

Postadress:
Springtime–Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@springtimeintellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.

Jobba hos oss