H&H GROUP – STOCKHOLM
HJÄRTA HJÄRNA MUSKLER
Integrerad års- och hållbarhetsredovisning för BillerudKorsnäs

"Talking the walk"

Transparens, substans och pedagogik är viktiga ingredienser för att ett bolags historia ska upplevas som trovärdig. Genom god access till nyckelpersoner och ett högt engagemang har vi tillsammans stärkt berättelsen.

Uppdraget

När vårt samarbete med BillerudKorsnäs inleddes hösten 2016 var målsättningen tydlig: de tre publikationerna i form av årsredovisning, årsöversikt och hållbarhetsredovisning, skulle bli en sammanhållen och integrerad års- och hållbarhetsredovisning. För oss var det med andra ord ett helhetsuppdrag som omfattade strategisk rådgivning, konceptutveckling, intervjuer och skribentarbete, grafisk form och produktion, för såväl print som webb.

"Från tre separata rapporter till en integrerad enhet som effektivt berättar om bolagets arbete mot sin vision."

Genomförande

Resultatet blev en integrerad rapport med ökad tillgänglighet, där löpande text på flera ställen ersatts med visuella element och informationsgrafik. BillerudKorsnäs framgångsrika hållbarhetsarbete integrerades också till fullo. Genom en effektiv disposition, där globala marknadstrender på ett tydligt sätt kopplar till BillerudKorsnäs strategi, mål och väsentliga hållbarhetsfrågor, kunde även sidomfånget minskas väsentligt.

Under årens lopp har det nära samarbetet fortgått med fokus på att vässa, förfina och utveckla specifika delar, till exempel ansvarstagandet i värdekedjan. Målsättningen är som alltid att på alla sätt ge läsaren en transparent bild av bolagets utmaningar och möjligheter i arbetet mot uppsatta mål och ett tydligt uttalat syfte. Under året har vi arbetat fram ett liggande och interaktivt format, som passar perfekt för digital läsning där läsaren i en klickbar pdf enkelt kan navigera mellan kapitel och stycken.

BillerudKorsnäs ingår sedan 2017 i Dow Jones Sustainability World Index, som inkluderar de 10 procent mest hållbara företagen i världen. Sedan 2018 har bolaget också behållit sin position som branschledare inom kategorin Containers & Packaging. Att ständigt vässa och förbättra är en del av bolagets strategi, där vi ser att vårt specialistområde, kommunikation, har en viktig roll att spela. I en bransch där medvetenheten och kraven bland varumärkesägare och konsumenter ständigt ökar – har paketeringen av budskap kanske aldrig varit viktigare.

Rapporten för 2017 erhöll pris för Årets bästa design i tävlingen Sveriges bästa årsredovisning.

BillerudKorsnäs Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Kontaktperson

Lotta Lindqvist
Kundansvarig projektledare IR
070 810 03 55
lotta.lindqvist@springtimeintellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Gävlegatan 12 A
113 30 Stockholm

Postadress:
Springtime–Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@springtimeintellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.

Jobba hos oss