H&H GROUP – STOCKHOLM
HJÄRTA HJÄRNA MUSKLER
Integrerad års- och hållbarhetsredovisning för Nobia

Bäst på design och hållbarhet

Att transparent spegla hur Nobia arbetar för att vara branschledande inom både design och hållbarhet är utgångspunkten i Nobias integrerade redovisning.

Uppdraget

Uppdraget omfattar strategisk rådgivning, konceptutveckling, grafisk formgivning, projektledning och visst skribentarbete.

"Rapporten skildrar hur medvetna val kan göra köket lika aktuellt idag som det är hållbart för nästa generation."

Genomförande

Som Europas ledande köksspecialist påverkar Nobia miljontals människors vardag. Med 17 lokala, starka varumärken på sju marknader och en verksamhet som omfattar hela värdekedjan från design till installation finns möjligheter till ett långsiktigt hållbart värdeskapande.

Företagets dubbla ambition – ”Designing kitchens for life” innebär att visa vägen inom både design och hållbarhet i branschen. Fokus är att minska klimatpåverkan i linje med Parisavtalet, bidra till mer cirkulära materialflöden samt genom köksprodukter inspirera till ett mer hållbart liv. En viktig milstolpe var att Nobia 2020, som första europeiska köksspecialist, fick sina vetenskapsbaserade klimatmål godkända av Science Based Targets-initiativet.

Att tydligt integrera hållbarhet i relevanta avsnitt som exempelvis strategi och risk ser vi som avgörande för att läsaren ska ges en transparent beskrivning av hur både finansiella och hållbarhetsrelaterade mål ska nås. En fördjupande hållbarhetsdel bidrar till förståelsen för hur medvetna val kan göra köket lika aktuellt idag som det är hållbart för nästa generation.

Ett viktigt mål redan från start när vi inledde samarbetet med Nobia 2018 var att formen skulle genomsyras av Nobias varumärke. Nobias egna karaktäristiska och profilerande uttryck, där ny grafisk profil stärkt det visuella intrycket, har möjliggjort att även bolagets rapportering i ännu högre grad visuellt gestaltar att Nobia är branschledande inom design och hållbarhet.

Samspelet mellan innehåll och form är avgörande för läsupplevelsen. Genom ett dedikerat team hos kunden som arbetat integrerat och engagerar sig i såväl koncept och form som innehållsmässiga detaljer har vi tillsammans ökat redovisningens tillgänglighet, attraktivitet och trovärdighet.

Nobias års- och hållbarhetsredovisning 2021

Kontaktperson

Monica Edblad
Kundansvarig rådgivare, skribent IR & hållbarhet
070 912 82 71
monica.edblad@springtimeintellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Gävlegatan 12 A
113 30 Stockholm

Postadress:
Springtime–Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@springtimeintellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.

Jobba hos oss