BJ57B - STOCKHOLM
HJÄRTA HJÄRNA MUSKLER
Integrerad års- och hållbarhetsredovisning för Nobia

Bäst på design och hållbarhet

Att spegla hur Nobia arbetar för att vara branschledande inom både design och hållbarhet är utgångspunkten i Nobias integrerade redovisning.

Uppdraget

Uppdraget omfattar strategisk rådgivning, konceptutveckling, grafisk formgivning, projektledning och visst skribentarbete.

"Rapporten skildrar hur medvetna val kan göra köket lika aktuellt idag som det är hållbart för nästa generation."

Genomförande

Som Europas ledande köksspecialist påverkar Nobia miljontals människors vardag. Med 16 välkända varumärken på sju marknader och en verksamhet som omfattar hela värdekedjan från design till installation finns möjligheter till ett långsiktigt hållbart värdeskapande.

Vi har samarbetat med Nobia sedan 2018. Redan från start var vårt mål att formen skulle genomsyras av Nobias varumärke. När Nobia under 2019 reviderade sin strategiska inriktning var det därför naturligt att se över både innehåll och det visuella. Båda delar är vitala i berättelsen om Nobias ambition att vara branschledare inom både design och hållbarhet. Vi förfinade färg och form och skapade tydligare kopplingar mellan modeller och text.

Under 2020 arbetade Nobia fram en ny grafisk profil som vi implementerade parallellt i redovisningen. Med Nobias egna karaktäristiska och profilerande uttryck kunde vi i ännu högre grad visuellt gestalta att Nobia är branschledande inom design och hållbarhet.

Företaget lanserade även en ny hållbarhetsstrategi och fick, som första köksspecialist, sina vetenskapsbaserade klimatmål godkända av Science Based Targets-initiativet.

Att tydligt integrera hållbarhet i relevanta avsnitt ser vi som avgörande för att läsaren ska ges en transparent beskrivning av hur både finansiella och hållbarhetsrelaterade mål ska nås. En fördjupande hållbarhetsdel bidrar till förståelsen för hur medvetna val kan göra köket lika aktuellt idag som det är hållbart för nästa generation.

Samspelet mellan innehåll och form är avgörande för läsupplevelsen. Genom ett dedikerat team hos kunden som arbetat integrerat och engagerar sig i såväl koncept och form som innehållsmässiga detaljer har vi tillsammans ökat redovisningens tillgänglighet, attraktivitet och trovärdighet.

Nobias års- och hållbarhetsredovisning 2020

Kontaktperson

Monica Edblad
Kundansvarig rådgivare, skribent IR & hållbarhet
070 912 82 71
monica.edblad@springtimeintellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Birger Jarlsgatan 57 B, 4tr
113 56 Stockholm

Postadress:
Springtime–Intellecta AB
Box 19063
104 32 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@springtimeintellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.

Jobba hos oss