H&H GROUP – STOCKHOLM
HJÄRTA HJÄRNA MUSKLER
Klick- och sökbar årsredovisning 2021 för Vasakronan

En digital lättillgänglig lösning

För elfte året i rad producerade vi Vasakronans årsredovisning. Liksom förra året i form av en klickbar PDF.

Uppdraget

Som landets största fastighetsbolag har Vasakronan ständigt blickarna på sig från konkurrenter, byggbranschen, politiska beslutsfattare, myndigheter med flera. Det gör årsredovisningen extra viktig som en beskrivning av hur bolaget arbetar inom olika områden och av vilka resultat som uppnås. Vasakronan har också tagit positionen som ledande inom hållbarhet i fastighetsbranschen och är även pionjär när det gäller att fullt ut integrera hållbarhetstänkandet i verksamheten.

Under åren har Vasakronan sett ett minskat intresse för tryckta årsredovisningar hos analytiker och andra i målgruppen. Förra året valde bolaget därför att göra en digital lösning i form av en klickbar PDF. Formatet är liggande och anpassat till desktop. Den digitala lösningen låg också i linje med Vasakronans framskjutna position inom hållbarhet.

Årsredovisningen 2020 togs emot väl av målgruppen och i år har Vasakronan valt samma format. Den klickbara PDF:en gör det enkelt för läsaren att navigera mellan kapitel och stycken. Innehållet har vässats för att möta målgruppens behov av en tydlig och lättillgänglig årsredovisning. Årsredovisningen producerades på svenska och engelska.

”En digital lösning i linje med Vasakronans framskjutna position inom hållbarhet”

Genomförande

I processen att utveckla, formge, skriva och producera årsredovisningen ansvarar Springtime-Intellecta för att ta fram koncept, ”röd tråd” och formutveckling. Under hela processen bistår vi som rådgivare och bollplank, redigerar texter samt språkgranskar.

Vi projektleder hela produktionen från start till mål, ser till att tidplan och budget hålls och vi har kontinuerliga kontakter med Vasakronan. Vi ansvarar också för korrekturhantering, kontakter med repro, tryckeri och andra underleverantörer.

Under hela produktionen har vi haft täta kontakter och avstämningar med Vasakronan. Det gjorde samarbetet dynamiskt, roligt och vår arbetsprocess blev smidig och effektiv.

Läs Vasakronans årsredovisning här Vasakronan 2021

Kontaktperson

Susanne Glennegård
Kundansvarig rådgivare & projektledare
070 818 07 24
susanne.glennegard@springtimeintellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Gävlegatan 12 A
113 30 Stockholm

Postadress:
Springtime–Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@springtimeintellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.

Jobba hos oss