BJ57B - STOCKHOLM
HJÄRTA HJÄRNA MUSKLER
Klick- och sökbar årsredovisning 2020 för Vasakronan

Visuellt och informativt

För tionde året i rad producerade vi Vasakronans årsredovisning. För att möta nya önskemål hos läsarna gjordes den denna gång digitalt – i form av en klick- och sökbar pdf.

Uppdraget

Som landets ledande fastighetsbolag har Vasakronan ständigt blickarna på sig från konkurrenter, byggbranschen, politiska beslutsfattare, myndigheter med flera. Vasakronan har tagit positionen som ledande inom hållbarhet i fastighetsbranschen. Det gör årsredovisningen extra viktig som en beskrivning av hur bolaget arbetar inom olika områden och av vilka resultat som uppnås.

Vasakronan har också tagit positionen som ledande inom hållbarhet i fastighetsbranschen och är även pionjär när det gäller att fullt ut integrera hållbarhetstänkandet i verksamheten.

Under åren har Vasakronan sett ett minskat intresse för tryckta årsredovisningar. Den lösning som analytiker och andra i målgruppen tycks föredra är en pdf i form av en enkelt läsbar årsredovisning i liggande format anpassat för desktop. För att möta den efterfrågan och göra det lättare att navigera i årsredovisningen valde Vasakronan att anpassa årsredovisningen 2020 för digital läsning. Detta låg också i linje med Vasakronans framskjutna position inom hållbarhet. Årsredovisningen producerades på svenska och engelska.

Den klickbara pdf:en är sökbar vilket gör det enkelt för läsaren att navigera mellan kapitel och stycken. Innehållet har också vässats och det visuella uttrycket har moderniserats och anpassats till Vasakronans nya grafiska profil.

”Läsvänlig, sökbar pdf med nytt format och en vässad design”

Genomförande

I processen att utveckla, formge, skriva och producera årsredovisningen ansvarar Springtime-Intellecta för att ta fram koncept, berättargrepp, ”röd tråd” och formutveckling. Under hela processen bistår vi som rådgivare och bollplank, genomför intervjuer, skriver och redigerar texter samt språkgranskar.

Vi projektleder hela produktionen från start till mål, ser till att tidplan och budget hålls och för att har kontinuerliga kontakter med Vasakronan. Vi ansvarar också för korrekturhantering, kontakter med repro, tryckeri och andra underleverantörer.

I samband med att årsredovisningen 2020 blev digital gjorde vi också om formen till ett liggande, skärmvänligt format. Form och design anpassades efter den nya grafiska profilen samt efter digitala förutsättningar.

Eftersom årsredovisningen 2020 innebar många stora förändringar hade vi avstämning med Vasakronan varannan vecka. Det gjorde samarbetet dynamiskt, roligt och vår arbetsproces blev smidig och effektiv.

Läs Vasakronans årsredovisning här Vasakronan 2020

Kontaktperson

Susanne Glennegård
Kundansvarig rådgivare & projektledare
070 818 07 24
susanne.glennegard@springtimeintellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Birger Jarlsgatan 57 B, 4tr
113 56 Stockholm

Postadress:
Springtime–Intellecta AB
Box 19063
104 32 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@springtimeintellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.

Jobba hos oss