BJ57B - STOCKHOLM
HJÄRTA HJÄRNA MUSKLER
Årsredovisning 2019 för Vasakronan

Visuellt och informativt

Att tydligt visa hur de finansiella och affärsmässiga målen nås och hur hållbarhet är integrerad i alla delar av verksamheten. Det är viktiga utgångpunkter i Vasakronans årsredovisning.

Uppdraget

Uppdraget omfattar rådgivning, form, layout, projektledning, textproduktion och textbearbetning.

”En intresseväckande årsredovisning som kombinerar finansell och affärsmässig information med redaktionella inslag.”

Genomförande

Sedan 2009 är Springtime-Intellecta Vasakronans samarbetspartner i utveckling och produktion av årsredovisningen. Vi har även en rad andra uppdrag kring kommunikation och marknadsföring av Vasakronan. Som ett av landets ledande fastighetsbolag har Vasakronan ständigt blickarna på sig från konkurrenter, byggbranschen, politiska beslutsfattare, myndigheter med flera. Vasakronan har också tagit positionen som ledande inom hållbarhet i fastighetsbranschen och är även pionjär när det gäller att fullt ut integrera hållbarhetstänkandet i verksamheten. Det gör årsredovisningen extra viktig för att beskriva hur företaget arbetar inom olika områden och vilka resultat som uppnås. Att fullt ut integrera hållbarhetsaspekterna i årsredovisningen har stått i centrum för stora delar av utvecklingsarbetet de senaste åren. Till exempel att belysa hur Vasakronans höga hållbarhetsambitioner skapar stora fördelar i kundrelationen och möjligheter till bättre och billigare finansiering.

Andra utvecklingsområden har varit att på ett tydligt och grafiskt pedagogiskt sätt beskriva företagets affärsmodell och värdeskapande, att beskriva de stora och omvälvande förändringar som påverkar fastighetsbranschen, samt företagets risker och riskhantering.

I flera avsnitt, som tidigare dominerats av redovisande text, har vi arbetat för att öka läsbarheten med hjälp av bildval, grafiska illustrationer, faktarutor samt redaktionella inslag i form av intervjuer. I processen att utveckla, formge, skriva och producera redovisningen ansvarar Springtime-Intellecta för att ta fram förslag till koncept, berättargrepp, ”röd tråd” och formutveckling. Under hela processen bistår vi som rådgivare och ”bollplank”, genomför intervjuer och skriver texter. Vi ansvarar för att projektleda hela produktionen från start till mål, säkerställa att tidplan och budget hålls samt ha kontinuerliga kontakter och avstämningar med uppdragsgivaren. Vi ansvarar även för korrekturhantering samt för i kontakter med reproanstalt, tryckeri och andra underleverantörer.

Kontaktperson

Susanne Glennegård
Kundansvarig rådgivare & projektledare
070 818 07 24
susanne.glennegard@springtimeintellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Birger Jarlsgatan 57 B, 4tr
113 56 Stockholm

Postadress:
Springtime–Intellecta AB
Box 19063
104 32 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@springtimeintellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.

Jobba hos oss