SV20 - STOCKHOLM
HJÄRTA HJÄRNA MUSKLER
Års- och hållbarhetsredovisning för Intrum

Berättelser som bär budskapet

Intrum bildades 2017 genom sammanslagningen av Intrum Justitia och Lindorff och är idag marknadsledande i Europa inom kredithanteringstjänster. Med det relativt nya varumärket som grund tog vi fram ett nytt koncept för Intrums års- och hållbarhetsredovisning 2021, där berättelser från verkligheten gav liv åt innehållet.

Uppdraget

Uppdraget att producera Intrums integrerade års- och hållbarhetsredovisning var ett helhetsåtagande som innefattade både projektledning och formgivning samt definition och produktion av innehåll.

”Vi satte ord på berättelsen om företagets värdeskapande.”

Genomförande

Intrums års- och hållbarhetsredovisning fyller en viktig roll i bolagets kommunikation och varumärkesbyggande, och är en kanal gentemot såväl investerare och kapitalmarknad, som medarbetare och kunder. Rapporten produceras på svenska och engelska.

Utöver uppdraget att producera en lagstadgad års- och hållbarhetsredovisning var en viktig målsättning i projektet att på ett trovärdigt och engagerande sätt kommunicera företagets syfte – att leda vägen till en sund ekonomi för företag, individer och samhälle. Ett annat projektmål var att stärka integreringen av hållbarhet, en av hörnpelarna i Intrums varumärke vilket skulle återspeglas i innehållet. Rapporten skulle också upprättas i enlighet med GRI Standards, nivå Core.

Med dessa utgångspunkter inledde vi uppdraget med en grundlig översyn av innehåll och disposition. Arbetet resulterade i ett kommunikationskoncept och en disposition där fokus låg på värdeskapandet för intressenter – investerare, uppdragsgivare, slutkunder, medarbetare och samhället i stort. Kommunikationen runt väsentliga hållbarhetsfrågor integrerades  löpande i rapporten och hållbarhetsnoterna i bakvagnen fick större utrymme.

För att stärka det kommunikativa genomslaget kompletterade vi texterna i företagspresentationen i framvagnen med redaktionellt material. Medarbetare i olika roller intervjuades om värdeskapandet för nyckelintressenter. Resultatet blev artiklar över hela uppslag där text, bilder i storformat, rubriker och citat gav liv åt berättelserna.

Att våga integrera redaktionellt material i års- och hållbarhetsrapporten har inte bara stöttat Intrums övergripande varumärkeskommunikation utan också bidragit till att effektivisera kommunikationen i andra kanaler. Genom återanvändning av material efter publicering har innehåll bland annat lyfts ut på LinkedIn. Innehåll från rapporten har också legat till grund för ett nytt presentationsmaterial om hållbarhet för chefer och säljare globalt.

Kontaktperson

Lotta Lindqvist
Kundansvarig projektledare IR
070 810 03 55
lotta.lindqvist@springtimeintellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Sveavägen 20, 9tr
111 57 Stockholm

Postadress:
Springtime–Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@springtimeintellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.

Jobba hos oss