Tina Candell är kommunikationsstrateg med över 15 års erfarenhet från näringslivet och statliga-, kommunala- och politiskt styrda verksamheter. Tinas erfarenheter från beställarsidan har gett henne en särskild förståelse och engagemang för kundernas behov och utmaningar. Som upphandlingsansvarig på Intellecta driver Tina upphandlings- och anbudsarbetet genom alla skeden och tycker att komplexa offentliga upphandlingar är det roligaste som finns.

072-548 97 00
tina.candell@intellecta.se