Susanna Kull är skribent och rådgivare som gärna tar sig an allehanda kommunikationsprojekt, framförallt med fokus på finansiell och hållbarhetsrapportering. Susanna är certifierad enligt GRI Certified Training Course based on G4 reporting Guidelines.

070-814 70 16
susanna.kull@intellecta.se