Robin är utbildad Strategisk kommunikatör och söker ständigt efter svaren om hur morgondagens organisationer och företag ska kommunicera. Han älskar storytelling, det skrivna ordet och att gräva i komplexa ämnen, men är även en mångsysslare inom allt digitalt. På sin fritid springer han gärna fort och ibland långt - isåfall finner du honom i närmsta skog.

076-257 35 86
robin.bratt@intellecta.se