Johan Wickström jobbar med redaktionell kommunikation i alla kanaler – som projektledare, skribent och strateg. Han trivs extra bra när han får komplexa ämnen på sitt bord. Och hans kunder återfinns i allt från energi- och it-branschen till universitetsvärlden.

070 895 01 37
johan.wickstrom@intellecta.se