Anders är en av våra mest erfarna rådgivare. Han älskar att ta sig an svåra och komplexa uppdrag, särskilt krishantering och komplicerade medierelationer får hans gamla redaktörshjärta att slå lite snabbare.

070 547 31 34
anders.borg@intellecta.se