Alex leder medarbetarna inom den digitala och redaktionella verksamheten hos oss. Hon har lång erfarenhet av media, redaktionella uppdrag, kommunikation, marknadsföring, varumärkesstrategi och företagsledning. Politik och litteratur utgör vanliga stickspår i diskussionerna vid fikabordet när Alex är med.

070 73 514 63
alexandra.kindblom@intellecta.se