Fastighetstidningen har ökat sin räckvidd med 33 procent. Det visar de senaste siffrorna från Orvesto Näringsliv.

I Orvesto Näringslivs mätning toppar Fastighetstidningen listan över titlarna med störst räckvidd i segmentet bygg, energi och industri. I undersökningen, där den digitala upplagen numera är inräknad, har räckvidden ökat från 18 000 år 2015 till 24 000 i år. Det motsvarar en ökning på 33 procent.

– Det är ett glädjande besked som visar att vi är på väg i rätt riktning, säger Erik Hörnkvist, redaktionschef för Fastighetstidningen.

Hösten 2015 genomgick tidningen en omgörning i syfte att ta ett större grepp kring samhällsbyggarfrågorna och bredda läsarkretsen. Den prisvinnande formgivaren Angelica Zander tog fram en ny form för tidningens samtliga kanaler.

– Vi är övertygade om att omgörningen gjort tidningen mer intressant och relevant för den breda samhällsbyggnadssektorn och att vi därför nu har kunnat öka antalet läsare, säger Niklas Stavegård, kommunikationschef på Fastighetsägarna Sverige och ansvarig utgivare för Fastighetstidningen.

Trots att årets Orvestosiffror inte är direkt jämförbara med förra årets siffror, är de en tydligt indikation på att Fastighetstidningen genom omgörningen lyckats med att nå ut till ett bredare läsarkrets.

– Den nya inriktningen resulterade i en modern, snygg och tillgänglig tidning för flera olika plattformar. Det är oerhört roligt att satsningen gett effekt så oväntat snabbt. Nu siktar vi på att till nästa mätning öka antalet kvinnliga läsare, säger Erik Hörnkvist.

Om Fastighetstidningen

Fastighetstidningen är en tidning om fastighetsbranschen från Fastighetsägarna. Tidningen skriver om branschspecifika frågor men tar också upp ämnen som i en vidare bemärkelse har betydelse för fastighetsbranschens utveckling och del i samhällsbygget.

Intellecta Corporate har producerat Fastighetstidningen samt fastighetstidningen.se sedan augusti 2010.