BJ57B - STOCKHOLM
VÄLKOMMEN
HJÄRTA HJÄRNA MUSKLER
S - I © 2020

Springtime-Intellectas erbjudanden inom finansiell kommunikation och hållbarhet

Års- och hållbarhetsredovisningar

Springtime-Intellecta är ledande i Sverige inom finansiell kommunikation. Vi har över 35 års erfarenhet av att bistå stora och små börsbolag, statligt ägda bolag och privata företag med utveckling och produktion av års- och hållbarhetsredovisningar. Vi erbjuder strategisk kommunikationsrådgivning och har alla resurser i form av skickliga skribenter, kreativa formgivare och erfarna projektledare inom vår egen organisation för att garantera en trygg och säker produktionsprocess för våra kunder.

Flera av Springtime-Intellectas skribenter har en gedigen erfarenhet inom hållbarhetsrådgivning och hjälper kontinuerligt våra uppdragsgivare att navigera rätt bland alla nya lagkrav, riktlinjer, initiativ, trender och krav från investerare.

Exempel på Springtime-Intellectas tjänster inom års- och hållbarhetsredovisningar:

 • Konceptutveckling
 • Struktur och innehåll
 • Integrering av hållbarhet
 • Rådgivning kring regelverk och lagar som påverkar finansiell och hållbarhetskommunikation, t ex Årsredovisningslagen, FN:s globala mål, FN:s Global Compact, GRI Standards, etc.
 • Formgivning och originalarbete
 • Intervjuer och skrivande
 • Projekt- och produktionsledning
 • Årsöversikter för webben

Kontakta oss om du vill veta mer om Års- och hållbarhetsredovisningar

Lotta Lindqvist
Rådgivare & projektledare
Mobil: 070-810 03 55
E-post: lotta.lindqvist@springtimeintellecta.se

Anders Borg
Rådgivare
Mobil: 070-547 31 34
E-post: anders.borg@springtimeintellecta.se

Investerarrelationer

Investor relations-arbetet handlar om att på ett korrekt, tillgängligt och attraktivt sätt kommunicera och förklara företagets verksamhet, affärsmodell och strategi till olika intressenter på kapitalmarknaden. Det gäller att anpassa budskapen till olika privata investerares, institutionella investerares, analytikers och reportrars förkunskaper om bolaget och branschen. Springtime-Intellecta bistår ofta sina uppdragsgivare i att ta fram en tydlig investment story, beskrivning av affärsmodell och strategi, samt målgruppsanpassade budskap.

Flera av Springtime-Intellectas engagerade IR-rådgivare har bakgrund från investor relations-avdelningar på börsnoterade företag och/eller har verkat som konsulter hos dessa. Vi har den kompetens som krävs för att hjälpa våra kunder med löpande finansiell kommunikation, men också i särskilda situationer som börsintroduktioner, emissioner, förvärv och fusioner.

Exempel på Springtime-Intellectas tjänster inom investerarrelationer:

 • Års-och hållbarhetsredovisningar
 • Delårsrapporter
 • Investment story
 • Budskapsplattform
 • Investerarpresentationer
 • Kapitalmarknadsdagar
 • Börsintroduktioner
 • Kapitalanskaffningar
 • Förvärv och fusioner
 • Medierelationer
 • Budskaps- och medieträning
 • Krishantering

Vill du veta mer om investerarrelationer? Kontakta:

Anders Borg
Rådgivare
Mobil: 070-547 31 34
E-post: anders.borg@springtimeintellecta.se

Hållbarhetskommunikation

Springtime-Intellecta hjälper stora och små börsbolag, statligt ägda bolag och privata företag att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Bland annat genom att bistå i framtagande av hållbarhetspolicyer, genomföra intressentdialoger och formulera hållbarhetsmål baserade på en bolagsspecifik omvärlds- och väsentlighetsanalys.

Springtime-Intellecta har allt sedan vi tog fram de första triple-bottom-line-redovisningarna i början av 2000-talet hjälpt bolag att kommunicera sitt hållbarhetsarbete på ett transparent och förtroendeingivande sätt, i enlighet med gällande lagstiftning och utvalda riktlinjer.

Flera av våra hållbarhetsrådgivare är certifierade av GRI och vi följer löpande utvecklingen på hållbarhetsområdet vad gäller lagstiftning, nya riktlinjer och initiativ.

Exempel på Springtime-Intellectas tjänster inom hållbarhetsrådgivning:

 • Års- och hållbarhetsredovisningar
 • Rådgivning kring regelverk och riktlinjer
 • Hållbarhetspolicyer
 • Hållbarhetsmål
 • Intressentdialoger
 • Väsentlighetsanalys
 • Implementering av hållbarhetsarbete
 • Budskaps- och konceptutveckling

Kontakta oss om du vill veta mer om Hållbarhetskommunikation

Monica Edblad
Rådgivare & skribent
Mobil: 070-912 82 71
E-post: monica.edblad@springtimeintellecta.se

Susanna Kull
Rådgivare & skribent
Mobil: 070-814 70 16
E-post: susanna.kull@springtimeintellecta.se

Charlotte Tåhlin
Rådgivare & skribent
Mobil: 070-764 04 57
E-post: charlotte.tahlin@springtimeintellecta.se